மாயா மாயா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிகார்த்திக் & சுஜாதா மோகன்ஏ.ஆர்.ரகுமான்பாபா

Maya Maya Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…
மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா…

ஆண் : சந்தோஷி சந்தோஷி சந்தோஷி…
நீ சந்தோஷம் கொண்டாடும் சந்நியாசி…
சந்தோஷி சந்தோஷி சந்தோஷி…
உன் சந்தோஷம் உன் கையில் நீ யோசி…

ஆண் : மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…
மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…

ஆண் : பட்டும் படாமலே…
தொட்டும் தொடாமலே…
தாமரை இளைத்த நீர் போல் நீ…
ஒட்டி ஒட்டாமலிரு…
தாமரை இளைத்த நீர் போல் நீ…
ஒட்டி ஒட்டாமலிரு…

ஆண் : மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…

BGM

ஆண் : வாசனை இருக்கும் வரையினில் சிரிக்கும்…
பூக்களின் கதைதான் பூமியில் நமக்கும்…
உலகினில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை…
உறங்கிடும் வரையில் சுதந்திரம் இல்லை…

ஆண் : அவனவன் சொல்வான் ஆயிரம் சேதி…
அளப்பவன் பேர்தான் அரசியல் வாதி…
அதற்கென்ன செய்ய அது அந்த பதவியின் ஜாதி…
உனது கை கால்களே உதவும் நண்பர்களே…

ஆண் : திரைகடல் மேல் எண்ணெய் துளியினை போல்…
நீ ஒட்டி ஒட்டாமலிரு…

ஆண் : மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…
மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…

BGM

பெண் : காற்றே போ காற்றே போ…
என் காதலனை கண்டு பிடி…
கண்ணீரில் கண்ணீரில்…
நான் வரைந்த கடிதம் படி…

பெண் : மாயை போல் சாயை போல்…
காதல் உறவு ஓர் நாளும் ஆவதில்லை…
உணர்வோடும் உயிரோடும்…
வாழும் அழகு பொய்யாகி போவதில்லை…

பெண் : காற்றே போ காற்றே போ…
என் காதலனை கண்டு பிடி…

ஆண் : பட்டும் படாமலே…
பெண் : கொஞ்சம் பரவாயில்லை…
ஆண் : தொட்டும் தொடாமலே…
பெண் : ஒருநாள் இதமா இல்லை…

ஆண் : தாமரை இலை தண்ணீர் போல் நீ…
ஒட்டி ஒட்டாமலிரு…

ஆண் : தாமரை இளைத்த நீர் போல்…
பெண் : நீ என்னை எண்ணாமல் இரு…

பெண் : சந்தோஷி சந்தோஷி சந்தோஷி…
நீ என்னோடு ஒன்றானால் சம்சாரி…
சந்தோஷி சந்தோஷி சந்தோஷி…
நீ தொட்டால் நான் பொன்னாவேன் உன் ராசி…

பெண் : மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…
மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா…
சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா…

ஆண் : பட்டும் படாமலே…
தொட்டும் தொடாமலே…
தாமரை இளைத்த நீர் போல் நீ…
ஒட்டி ஒட்டாமலிரு…

ஆண் : தாமரை இளைத்த நீர் போல்…
பெண் : நீ என்னை எண்ணாமல் இரு…


Notes : Maya Maya Song Lyrics in Tamil. This Song from Baba (2002). Song Lyrics penned by Vaali. மாயா மாயா பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top