மாயா மச்சீந்திரா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & சுவர்ணலதாஏ.ஆர்.ரகுமான்இந்தியன்

Maya Machindra Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : மாயா மச்சீந்திரா…
மச்சம் பார்க்க வந்தீரா…
மாயங்கள் காட்டி…
மோசம் செய்யும் மாவீரா…

ஆண் : மாறன் கலைக்கூடம்…
மஞ்சத்தில் உருவாக்கும்…
மேஸ்திரி காதல் சாஸ்திரி…

பெண் : மார்பில் விளையாட…
மன்னன் கை விசைப் போட…
ராத்திரி அடச்சீ போக்கிரி…

ஆண் : உருமாறி உருமாறி…
ஓவியப்பெண் உனைத் தேடி…
வருவேனே வாரித் தருவேனே…

பெண் : தடை தாண்டும் படை வீரா…
உடையாக அணிவிரா…
தம்பூரா மீட்டும் கிங்காரா…

ஆண் : உனை நானும் அடையாது…
விழி வாசல் அடையாது…
கஞ்சிரா தட்டக் கொஞ்சிரா…

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா…
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா…
மாயங்கள் காட்டி…
பெண் : மோசம் செய்யும் மாவீரா…

BGM

பெண் : உன்னை நான் சந்தித்தால்…
உள்ளத்தில் தித்தித்தாய்…
தகதிமித் தகதிமித் தாளம்…

ஆண் : உன்னை நான் சிந்தித்தால்…
உண்டாகும் தித்திப்பை…
உதடுக்குள் பொத்தி வைத்தேன் நாளும்…

பெண் : பொத்தி வைத்த தித்திப்பை நீ தந்தாலென்ன…
முத்தமிட்டு சர்க்கரை நோய் வந்தாலென்ன…

ஆண் : தினமும் தினமும் வரலாமா…
தவணை முறையில் தரலாமா…
சொல்லடி சோன்பப்படி…

பெண் : செயலில் இறங்கு சீக்கிரமா…
மீனம் மேஷம் பாக்கணுமா…
மென்னுடா என்னைத் தின்னுடா…

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா…
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா…

BGM

பெண் : மாயங்கள் காட்டி…
மோசம் செய்யும் மாவீரா…

BGM

பெண் : அன்பே என் பேரென்ன…
நான் வாழும் ஊரென்ன…
அறியாமல் உன்னைக் கேட்டேன் நானே…

ஆண் : பெண்ணே என் பேச்செங்கே…
நான் வாங்கும் மூச்செங்கே…
புரியாமல் தவிக்கின்றேன் மானே…

பெண் : காதலுக்குக் கேள்விக் கேட்டு மாளாதைய்யா…
காமனுக்கு தாமதங்கள் ஆகாதைய்யா…

ஆண் : கனலில் பனியாய் கரைவோமா…
கரைந்தே கவிதை வரைவோமா…
சுட்டியே கண்ணுக் குட்டியே…

பெண் : உனையும் எனையும் புணைவோமா…
உலகப் படமாய் தருவோமா…
ஹஜ்ஜிமா செல்ல புஜ்ஜிமா…

பெண் : மாயா மச்சீந்திரா…
மச்சம் பார்க்க வந்தீரா…

BGM

பெண் : மாயங்கள் காட்டி…
மோசம் செய்யும் மாவீரா…

BGM


Notes : Maya Machindra Song Lyrics in Tamil. This Song from Indian (1996). Song Lyrics penned by Vaali. மாயா மச்சீந்திரா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top