மறப்பதில்லை நெஞ்சே

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கோ. சேஷாசுதர்சன் அசோக்லியோன் ஜேம்ஸ்ஓ மை கடவுளே

Marappadhilai Nenje Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மொழியில்லை…
மொழியாய்…
உன் பேர் சொல்லாமல்…
விழியில்லை விழியாய்…
உன் முகம் பார்க்காமல்…

ஆண் : உயிரினில் உனையே…
நான் புதைத்தே நின்றேன்…
புரிந்திடும் முன்னே…
உனை பிரிந்தேன்…
அன்பே… ஏ… ஏ…

ஆண் : தினமும் கனவில்…
உனை தொலைவில்…
காண்கிறேன்…
அதனால் இரவை…
நான் நீள கேட்கிறேன்…

ஆண் : எழுத்து பிழையால்…
என் கவிதை ஆனதே…
எனக்கே எதிரி…
என் இதயம் ஆனதே…

BGM

ஆண் : மறப்பதில்லை…
நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சில்…
இன்னும் நீயடி…

ஆண் : மறப்பதில்லை…
நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சில்…
இன்னும் நீயடி…

குழு (ஆண்கள்) : ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…

குழு (ஆண்கள்) : ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…

ஆண் : மொழியில்லை மொழியாய்…
உன் பேர் சொல்லாமல்…
விழியில்லை விழியாய்…
உன் முகம் பார்க்காமல்…

ஆண் : உயிரினில் உனையே…
நான் புதைத்தே நின்றேன்…
புரிந்திடும் முன்னே…
உனை பிரிந்தேன் அன்பே… ஏ… ஏ…

ஆண் : தினமும் கனவில்…
உனை தொலைவில் காண்கிறேன்…
அதனால் இரவை…
நான் நீள கேட்கிறேன்…

ஆண் : எழுத்து பிழையால்…
என் கவிதை ஆனதே…
எனக்கே எதிரி…
என் இதயம் ஆனதே…

ஆண் : மறப்பதில்லை…
நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சில்…
இன்னும் நீயடி…

ஆண் : மறப்பதில்லை…
நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சே நெஞ்சே…
ஓ… ஓ… நெஞ்சில்…
இன்னும் நீயடி…

குழு (ஆண்கள்) : ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…

குழு (ஆண்கள்) : ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…
ஓஓ… ஓஓ… ஓ… ஓ…


Notes :  Marappadhilai Nenje Song Lyrics in Tamil. This Song from Oh My Kadavule (2020). Song Lyrics penned by Ko Sesha. மறப்பதில்லை நெஞ்சே பாடல் வரிகள்


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top