லோலிட்டா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
தாமரைகார்த்திக் & பிரசாந்தினிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்எங்கேயும் காதல்

Lolita Song Lyrics in Tamil


ஆண் : லோலிட்டா ஹா லோலிட்டா…
உன் தூரம் கூட பக்கமாக மாறுதே…

BGM

ஆண் : பொன்மஞ்சள் மஞ்சள் பெண்ணே எங்கே செல்கிறாய்…
மின்னஞ்சல் போலே வந்து சென்று கொல்கிறாய்…
நீ வேகம் காட்டி போகும்போது நோகுதே…
உன் தூரம் கூட பக்கமாக மாறுதே…

ஆண் : லோலிட்டா ஹா லோலிட்டா…
உன் கரை இல்லாத கண்கள் வெட்டி தள்ளுதே…
உண்மையை நான் சொல்லட்டா…
உன் முலாம் பூசாத பேச்சில் எல்லாம் உள்ளதே…

ஆண் : பொன்மஞ்சள் மஞ்சள் பெண்ணே எங்கே செல்கிறாய்…
மின்னஞ்சல் போலே வந்து சென்று கொல்கிறாய்…
நீ வேகம் காட்டி போகும்போது நோகுதே…
உன் தூரம் கூட பக்கமாக மாறுதே…

ஆண் : லோலிட்டா ஹா லோலிட்டா…
உன் கரை இல்லாத கண்கள் வெட்டி தள்ளுதே…
உண்மையை நான் சொல்லட்டா…
உன் முலாம் பூசாத பேச்சில் எல்லாம் உள்ளதே…

BGM

பெண் : கொட்டும் போதே மழை…
தொட்டால் விட்டால் பிழை…
வார்செய் வானம் மாற்றி பார்க்கிறாய்…

பெண் : பெண்கள் எல்லாம் செடி…
பற்றி கொள்ளும் கொடி…
என்றே தப்பு தப்பாய் சொல்கிறாய்…

ஆண் : நான் நால்பக்கம் நீர் சூழ்ந்த தீவல்லவா…
யார் வந்தாலும் சாய்கின்ற தேர் அல்லவா…
நான் அலை நுாறை அடை காக்கும் கடல் அல்லவா…
என் ஆகாயம் அதில் கூட பல வெண்ணிலா…

ஆண் : மஞ்சள் மஞ்சள் பெண்ணே எங்கே செல்கிறாய்…
மின்னஞ்சல் போலே வந்து சென்று கொல்கிறாய்…
நீ வேகம் காட்டி போகும்போது நோகுதே…
உன் தூரம் கூட பக்கமாக மாறுதே…

ஆண் : லோலிட்டா ஹா லோலிட்டா…
உன் கரை இல்லாத கண்கள் வெட்டி தள்ளுதே…
உண்மையை நான் சொல்லட்டா…
உன் முலாம் பூசாத பேச்சில் எல்லாம் உள்ளதே…

BGM

ஆண் : தானாய் வந்தால் ருசி…
தள்ளி சென்றால் ரசி…
என்னும் வாழ்க்கை இன்பம் அல்லவா…

ஆண் : முத்தம் என்றால் சிரி…
கட்டி கொண்டால் வெறி…
கண்ணை மூடி கொண்டு கிள்ளவா…

பெண் : நீ சொல்லும் பல நூறில் நானில்லையே…
உன் அழகான பல பூவில் தேன் இல்லையே…
உன் வெள்ளத்தில் நான் ஒன்றும் புறம்பில்லையே…
நீ ருசி பார்க்க தலை தாழ்த்தும் அரும்பில்லையே…

ஆண் : லோலிட்டா ஹா லோலிட்டா…
உன் கரை இல்லாத கண்கள் வெட்டி தள்ளுதே…
உண்மையை நான் சொல்லட்டா…
உன் முலாம் பூசாத பேச்சில் எல்லாம் உள்ளதே…

BGM


Notes : Lolita Song Lyrics in Tamil. This Song from Engeyum Kaadhal (2011). Song Lyrics penned by Thamarai. லோலிட்டா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top