கப்பலேறிப் போயாச்சு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & பி. சுசீலாஏ.ஆர்.ரகுமான்இந்தியன்

Kappaleri Poyaachu Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : கப்பலேறிப் போயாச்சு…
சுத்தமான ஊராச்சு கண்ணம்மா…
நட்ட நடு ராவாச்சு…
நட்ட விதை பூவாச்சு பொன்னம்மா…

குழு : விடியும் வரையில் போராடினோம்…
உதிரம் நதியாய் நீராடினோம்…
வெக்கலெல்லாம் வாளாச்சு…
துக்கமெல்லாம் தூளாச்சு…
கண்ணம்மா… கண்ணம்மா…

ஆண் : நம்ம வாசல் தேடி சாரல் வரும்…
நெடு வானம் தூவும் தூறல் வரும்…
குழு : வாழ்வில் சூழ்ந்த சோகம் யாவும்…

குழு : கப்பலேறிப் போயாச்சு…
சுத்தமான ஊராச்சு கண்ணம்மா…
நட்ட நடு ராவாச்சு…
நட்ட விதை பூவாச்சு பொன்னம்மா…

BGM

பெண் : வண்ணமான் வஞ்சிமான் நீர் கோலம்…
கண்களால் கன்னத்தில் போட…
இன்னுமா இன்னுமா போர்க்கோலம்…
இங்கு நீ அங்கு நான் போராட…

பெண் : உனைக் கேட்டா என் நெஞ்சை…
அள்ளிக் கொடுத்தேன்…
தினம் நான்தான் என் அன்பே…
முள்ளில் படுத்தேன்…

பெண் : நானோர் தீவா ஆனேன் வா வா…
அம்மம்மா நாளெல்லாம்…
கானல் நீரைக் குடித்தேன்…

குழு : கப்பலேறிப் போயாச்சு…
சுத்தமான ஊராச்சு கண்ணம்மா…
நட்ட நடு ராவாச்சு…
நட்ட விதை பூவாச்சு பொன்னம்மா…

BGM

ஆண் : அன்னமே அன்னமே நான் சொல்லி…
வந்ததா தென்றலும் நேற்று…
உன்னையே உன்னையே நான் எண்ணி…
வெந்ததைச் சொன்னதா பூங்காற்று…

ஆண் : உந்தன் காலில் மெட்டி போல்…
கூட நடப்பேன்…
உந்தன் கண்ணுக்குக் கண்ணீர் போல்…
காவல் இருப்பேன்…

ஆண் : மாலை சூடி…
தோளில் ஆடி…
கைதொட்டு மெய்தொட்டு…
உன்னில் என்னைக் கரைப்பேன்…

குழு : கப்பலேறிப் போயாச்சு…
சுத்தமான ஊராச்சு கண்ணம்மா…
நட்ட நடு ராவாச்சு…
நட்ட விதை பூவாச்சு பொன்னம்மா…

BGM


Notes : Kappaleri Poyaachu Song Lyrics in Tamil. This Song from Indian (1996). Song Lyrics penned by Vaali. கப்பலேறிப் போயாச்சு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top