குறு குறு கண்ணாலே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்சுந்தர் நாராயண ராவ்ஜிப்ரான்வத்திக்குச்சி

Kuru Kuru Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : குறு குறு கண்ணாலே…
காதலை சொன்னாளே…
சிறு சிறு சொல்லாலே…
சிறகுகள் தந்தாளே…

ஆண் : சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு…
சிரிக்கத் தோணுதே…
சத்தம் போட்டு குதிக்கத் தோணுதே…

ஆண் : சற்று முன்பு கேட்ட பாடல்…
பாடத் தோணுதே…
வெட்கமின்றி ஆடத் தோணுதே…

BGM

ஆண் : குறு குறு கண்ணாலே…
காதலை சொன்னாளே…
சிறு சிறு சொல்லாலே…
சிறகுகள் தந்தாளே…

ஆண் : குறு குறு கண்ணாலே…
காதலை சொன்னாளே…
சிறு சிறு… சிறகுகள் தந்தாளே…

BGM

ஆண் : துன்பம் இல்லாமல் துன்பம் இல்லாமல்…
நெஞ்சில் ஒரு பாரம் தலை நீட்டி பார்க்கும்…
இங்கு இப்போதே வேண்டும் நீ என்று…
இந்த இரவென்னை விளையாட்டு காட்டும்…

ஆண் : உன் பேர் கேட்டால்…
என் பேரை நீ சொல்ல வேண்டும்…
ஊரே பார்க்க…
உன்னோடு நான் செல்ல வேண்டுமே…
ஊஞ்சலாய் இடம் வலம்…
உள்ளம் ஆடி உன்னை கேட்குமே…

BGM

ஆண் : குறு குறு கண்ணாலே…
காதலை சொன்னாளே…
சிறு சிறு சொல்லாலே…
சிறகுகள் தந்தாளே…

ஆண் : சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு…
சிரிக்கத் தோணுதே…
சத்தம் போட்டு குதிக்கத் தோணுதே…

ஆண் : சற்று முன்பு கேட்ட பாடல்…
பாடத் தோணுதே…
வெட்கமின்றி ஆடத் தோணுதே…

BGM

ஆண் : ஒன்று ரெண்டென்று கோடி வரை எண்ணி…
நேரம் போக்குகிறேன் நான் என்ன சொல்ல…
காலை பகலென்றும் மாலை இரவென்றும்…
கோடு போட்டவனை தேடுகிறேன் கொல்ல…

ஆண் : பெண்ணே பெண்ணே…
பொல்லாத பேய் இந்த காதல்…
நீயும் நானும்…
சேர்ந்தால்தான் அது விட்டு போகுமே…

ஆண் : வேண்டினேன் தினம் தினம்…
உந்தன் தோளில் சாய போவதை…
வேண்டினேன் தினம் தினம்…
உந்தன் தோளில் சாய போவதை…

ஆண் : குறு குறு கண்ணாலே…
காதலை சொன்னாளே…
சிறு சிறு சொல்லாலே…
சிறகுகள் தந்தாளே…

ஆண் : சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு…
சிரிக்கத் தோணுதே…
சத்தம் போட்டு குதிக்கத் தோணுதே…

ஆண் : சற்று முன்பு கேட்ட பாடல்…
பாடத் தோணுதே…
வெட்கமின்றி ஆடத் தோணுதே…


Notes : Kuru Kuru Song Lyrics in Tamil. This Song from Vathikuchi (2013). Song Lyrics penned by Na. Muthukumar. குறு குறு கண்ணாலே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top