கண்ணுக்குள் கண்ணை

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
தாமரைநரேஷ் ஐயர்ஏ.ஆர்.ரகுமான்விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா

Kannukkul Kannai Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கண்ணுக்குள் கண்ணை ஊற்றி கொண்டே…
இல்லை இல்லை என்றாயே…
கள்ளம் ஒன்றை உள்ளே வைத்து…
பார்வை தந்து சென்றாயே…

ஆண் : காதல் கொண்டு நான் பேச…
கத்தி தூக்கி நீ வீச…
பக்கம் வந்து தொட்டு பேசும்…
கனவுகள் கண்டேன்…

ஆண் : இன்னும் சற்று அருகே வந்து…
முத்தமும் தந்தேன்…
இத்தனை நடந்தும் காதல் இல்லை…
என்பது சரியா…

ஆண் : ஆணாய் நானும் பெண்ணாய் நீயும்…
இருப்பது பிழையா…

ஆண் : உன் நண்பன் இல்லை…
நான் உன் வானின் நிலா…
உன் நண்பன் இல்லை…
நீ என் உயிரின் விழா…

ஆண் : உன் நண்பன் இல்லை…
நான் உன் வானின் நிலா…
உன் நண்பன் இல்லை…
நீ என் உயிரின் விழா…

BGM

ஆண் : கண்ணுக்குள் கண்ணை ஊற்றி கொண்டே…
இல்லை இல்லை என்றாயே…
கள்ளம் ஒன்றை உள்ளே வைத்து…
பார்வை தந்து சென்றாயே…

ஆண் : காதல் கொண்டு நான் பேச…
கத்தி தூக்கி நீ வீச…
பக்கம் வந்து தொட்டு பேசும்…
கனவுகள் கண்டேன்…

ஆண் : இன்னும் சற்று அருகே வந்து…
முத்தமும் தந்தேன்…

BGM

ஆண் : நீயும் நானும் ஒரே புள்ளி…
ஒரே கோடு நீயும் நானும்…
வாழ போகும் அந்த இடம் ஒரே வீடு…
காதல் என்றால் காயம் தான்…

ஆண் : அன்பே ஓடோடி…
வந்து என் கண்ணை பார்த்து…
காதல்தான் என்று சொல்லி…
என் காயம் மாற்று…

ஆண் : அன்பே ஓடோடி…
வந்து என் கண்ணை பார்த்து…
காதல்தான் என்று சொல்லி…
என் காயம் மாற்று…

ஆண் : கண்ணுக்குள் கண்ணை ஊற்றி கொண்டே…
இல்லை இல்லை என்றாயே…
கள்ளம் ஒன்றை உள்ளே வைத்து…
பார்வை தந்து சென்றாயே…

ஆண் : காதல் கொண்டு நான் பேச…
கத்தி தூக்கி நீ வீச…
பக்கம் வந்து தொட்டு பேசும்…
கனவுகள் கண்டேன்…

ஆண் : இன்னும் சற்று அருகே வந்து…
முத்தமும் தந்தேன்…
இத்தனை நடந்தும் காதல் இல்லை…
என்பது சரியா…

ஆண் : ஆணாய் நானும் பெண்ணாய் நீயும்…
இருப்பது பிழையா…

ஆண் : உன் நண்பன் இல்லை…
நான் உன் வானின் நிலா…
உன் நண்பன் இல்லை…
நீ என் உயிரின் விழா…

ஆண் : உன் நண்பன் இல்லை…
நான் உன் வானின் நிலா…
உன் நண்பன் இல்லை…
நீ என் உயிரின் விழா…

ஆண் : உயிரின் விழா…

BGM


Notes : Kannukkul Kannai Song Lyrics in Tamil. This Song from Vinnaithaandi Varuvaayaa (2010). Song Lyrics penned by Thamarai. கண்ணுக்குள் கண்ணை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top