கதைப்போமா

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கோ. சேஷாசித் ஶ்ரீராம்லியோன் ஜேம்ஸ்ஓ மை கடவுளே

Kadhaippoma Song Lyrics in Tamil


குழு (பெண்கள்) : தினனா தினா நம்தினனா…
தினனா தினா நம்தினனா…
தனதோம் தனதோம் தனதோம்…
தரிதினா தாராரா…

குழு (பெண்கள்) : தினனா தினா நம்தினனா…
தினனா தினா நம்தினனா…
தனதோம் தனதோம்…
தனதோம் தரிதினா தாராரா…

குழு (பெண்கள்) : தனதோம் தனதோம்…
தனதோம் தரிதினா தாராரா…

BGM

ஆண் : நேற்று நான் உன்னை…
பார்த்த பார்வை வேறு…
நீங்காத எண்ணமாக…
ஆனாய் இன்று…
உன்னோடு நானும் போன…
தூரம் யாவும் நெஞ்சிலே…
ரீங்கார நினைவுகளாக…
அலையய் இங்கே மிஞ்சுதே…

ஆண் : நூலறுந்த பட்டம் போலே…
உன்னை சுற்றி நானும் ஆட…
கைகள் நீட்டி நீயும் பிடிக்க…
காத்திருக்கிறேன்…
இதற்கெல்லாம் அர்த்தங்கள் என்ன…
கேட்க வேண்டும் உன்னை…
காலம் கை கூடினால்…

ஆண் : கதைப்போமா… கதைப்போமா…
கதைப்போமா… ஆ
ஒன்றாக நீயும் நானும் தான்…
கதைப்போமா கதைப்போமா…
கதைப்போமா… ஆ… ஆ…
நீ பேச பேச…
காயம் ஆறுமே…

BGM

ஆண் : அதிகாலை வந்தால்…
அழகாய் என் வானில் நீ…
அணையாத சூரியன் ஆகிறாய்…
நெடு நேரம் காய்ந்து…
கத கதப்பு தந்தவுடன்…
நிலவாய் உருமாறி நிற்கிறாய்…

ஆண் : உன்னை இன்று பார்த்ததும்…
என்னை நானே கேட்கிறேன்…
வைரம் ஒன்றை…
கையில் வைத்து…
எங்கே தேடி அலைந்தாயோ…

ஆண் : உண்மை என்று தெரிந்துமே…
நெஞ்சம் சொல்ல தயங்குதே…
கைகள் கோர்த்து பேசினாலே…
தைரியங்கள் தோன்றுமே…

ஆண் : கதைப்போமா… கதைப்போமா…
கதைப்போமா…
ஒன்றாக நீயும் நானும் தான்…
கதைப்போமா… கதைப்போமா…
கதைப்போமா… ஆ…
நீ பேச பேச…
காயம் ஆறுமே…

BGM

ஆண் : கதைப்போமா…
கதைப்போமா…
கதைப்போமா…

BGM

குழு (பெண்கள்) : தினனா தினா நம்தினனா…
தினனா தினா நம்தினனா…
தனதோம் தனதோம் தனதோம்…
தரிதினா தாராரா…

குழு (பெண்கள்) : தினனா தினா நம்தினனா…
தினனா தினா நம்தினனா…
தனதோம் தனதோம் தனதோம்…
தரிதினா தாராரா…

குழு (பெண்கள்) : தனதோம் தனதோம் தனதோம்…
தரிதினா தாராரா…

ஆண் : கதைப்போமா… கதைப்போமா…
கதைப்போமா…
ஒன்றாக நீயும் நானும் தான்…
கதைப்போமா… கதைப்போமா…
கதைப்போமா…
நீ பேச பேச…
காயம் ஆறுமே…..


Notes : Kadhaippoma Song Lyrics in Tamil. This Song from Oh My Kadavule (2020). Song Lyrics penned by Ko Sesha. கதைப்போமா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top