இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிவைக்கம் விஜயலக்ஷ்மிடி. இமான்ரோமியோ ஜூலியட்

Idharkuthaane Asaipattai Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…
இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…

பெண் : எங்கே உன் வாழ்க்கைப் போகுதோ…
எங்கே உன் தூக்கம் போனதோ…
நூல் பொம்மை ஒன்றாய்…
நீ ஆடுகின்றாய் ராஜக்குமாரி…
ரத்தினக்குமாரி…

பெண் : இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…
இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…

பெண் : எங்கே நீ கேட்ட ராஜ்ஜியம்…
ஐய்யோ…
நீ இங்கே பூஜ்ஜியம்…
ஓா் தங்கக் கூண்டில்…
நீ மாட்டிக் கொண்டாய்…
ராஜக்குமாரி ரத்தினக்குமாரி…

BGM

பெண் : உன் கூந்தல் மாறி…
உன் ஆடை மாறி…
நீ நடக்கும் தோரணைகள் மாறி…
உற்சாகம் பாய்ச்சும்…
உன் பேச்சு மாறி…
நீ சூடும் மூரல் வேராக மாறி…
மாறி மாறி யாவும் மாறி…
ராஜக்குமாரி ஏய்… ரத்தினக்குமாரி…

பெண் : இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…
இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…

BGM

குழு (பெண்கள்) : பழைய நிலைக்குத் திரும்பவே…
சிறிய இதயம் விரும்புதே…
வழிகள் அதற்கு எங்கே…
குழப்பம் எதற்கு இங்கே…
ஒடிந்து முடிந்த உறவுகள்…
விடிந்த மனதில் அரும்புதே…
பொருளும் இதற்கு எங்கே…
குழப்பம் எதற்கு இங்கே…

பெண் : காசுக்குத் தானே…
நீ ஆசைப்பட்டுப் போனாய்…
பாசத்துக்கு ஏங்கும்…
ஓா் பூனையாக ஆனாய்…
புழுதி சிரிப்போ இங்கே…
பளிங்குச் சிறையோ அங்கே…
ராஜக்குமாரி ரத்தினக்குமாரி…

பெண் : இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…
இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…

பெண் : எங்கே…

குழு (பெண்கள்) : எங்கே…

பெண் : நீ கேட்ட வானியல்…
எங்கே…

குழு (பெண்கள்) : எங்கே…

பெண் : நீ சொன்ன வேதியல்…

பெண் : யார்ப் போல உன்னை…
நீ மாற்றுகின்றாய்…
ராஜக்குமாரி ஏய்… ரத்தினக்குமாரி…

பெண் : இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய்…
பாலக்குமாரி…


Notes : Idharkuthaane Asaipattai Song Lyrics in Tamil. This Song from Romeo Juliet (2015). Song Lyrics penned by Madhan Karky. இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top