சின்ன சின்ன வண்ண குயில்

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஎஸ். ஜானகிஇளையராஜாமௌன ராகம்

Chinna Chinna Vanna Kuyil Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா…

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…

BGM

பெண் : மன்னவன் பேரை சொல்லி…
மல்லிகை சூடி கொண்டேன்…
மன்மதன் பாடல் ஒன்று…
நெஞ்சுக்குள் பாடி கொண்டேன்…

பெண் : சொல்ல தான் எண்ணியும்…
இல்லயே பாஷைகள்…
என்னவோ ஆசைகள்…
எண்ணத்தின் ஓசைகள்…

பெண் : மாலை சூடி…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…
பெண் : மஞ்சம் தேடி…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…

பெண் : மாலை சூடி…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…
பெண் : மஞ்சம் தேடி…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…

பெண் : காதல் தேவன் சன்னிதி…
காண காண காண காண…

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா…

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…

BGM

பெண் : மேனிக்குள் காற்று வந்து…
மெல்லதான் ஆட கண்டேன்…
மங்கைக்குள் காதல் வெள்ளம்…
கங்கை போல் ஓட கண்டேன்…

பெண் : இன்பத்தின் எல்லையோ…
இல்லயே இல்லயே…
அந்தியும் வந்ததால்…
தொல்லையே தொல்லையே…

பெண் : காலம் தோறும்…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…
பெண் : கேட்க வேண்டும்…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…

பெண் : காலம் தோறும்…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…
பெண் : கேட்க வேண்டும்…
குழு : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…

பெண் : பருவம் என்னும் கீர்த்தனம்…
பாட பாட பாட பாட…

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா…

பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…


Notes : Chinna Chinna Vanna Kuyil Song Lyrics in Tamil. This Song from Mouna Ragam (1986). Song Lyrics penned by Vaali . சின்ன சின்ன வண்ண குயில் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top