பலே பலே பலே பாகுபலி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிடேலர் மெஹந்தி, மரகதமணி & மௌனிமாமரகதமணிபாகுபலி 2

Bale Bale Bale Song Lyrics in Tamil


ஆண் : பலே பலே பலே பாகுபலி…
பயம் இன்றி பாயும் புலி…

BGM

ஆண் : பலே பலே பலே பாகுபலி…
பயம் இன்றி பாயும் புலி…
அடி இடி வெடி மேளத்தை கிழி கூட்டாளி…
துயரம் எல்லாம் உதிரட்டுமே…
திசை எட்டும் அதிரட்டுமே…

குழு : சீசா நெப்பிக்கோ…
போதைய மனசுல அப்பிக்கோ…
காசா அள்ளிக்கோ…
வானத்த உடைச்சிட துள்ளிக்கோ…

குழு : தூசா தட்டிக்கோ…
மேகத்த தலப்பா கட்டிக்கோ…
ராசா வந்தாச்சே…
அவரையும் ஆட சோ்த்துக்கோ…

BGM

பெண் : வேறொருத்தி வழியே வந்தாய்…
என் உயிா் நீ ஆனாய்…
மாா்பு நான் கொண்டதே உண்டு நீ துயிலவோ…
கண்டுநான் மகிழவே விழிகளோ…

குழு : மழையென தொட்டு பாா்த்தோா் சொல்வாரே…
புயல் என கண்டோா் திகைப்பாரே…
இடி என காதில் கேட்டோா் சொல்வாரே…
அறிந்தவா் பாகுபலி என்பாரே…

ஆண் : போா்க்களத்தில் தீயாவான்…
தாய் மடியில் பூவாவான்…
ஆண்டவனே ஆணையிட்டும்…
தாயிட்ட கோட்டை தாண்டிடமாட்டான்…

குழு : சீசா நெப்பிக்கோ…
போதைய மனசுல அப்பிக்கோ…
காசா அள்ளிக்கோ…
வானத்த உடைச்சிட துள்ளிக்கோ…

குழு : சீசா நெப்பிக்கோ…
நெருப்பென நீ பத்திக்கோ…
போதைய மனசுல அப்பிக்கோ…
முழு நிலவ நீ ஏத்துக்கோ…

குழு : சீசா நெப்பிக்கோ…
போதைய மனசுல அப்பிக்கோ…
காசா அள்ளிக்கோ…
வானத்த உடைச்சிட துள்ளிக்கோ…

குழு : தூசா தட்டிக்கோ…
மேகத்த தலப்பா கட்டிக்கோ…
ராசா வந்தாச்சே…
அவரையும் ஆட சோ்த்துக்கோ…

குழு : சீசா நெப்பிக்கோ…
போதைய மனசுல அப்பிக்கோ…

ஆண் : பலே பலே பலே பாகுபலி…
பயம் இன்றி பாயும் புலி…
அடி இடி வெடி மேளத்தை கிழி…

ஆண் : பலே பலே பலே பாகுபலி…
பயம் இன்றி பாயும் புலி…
அடி இடி வெடி மேளத்தை கிழி கூட்டாளி…
துயரம் எல்லாம் உதிரட்டுமே…
திசை எட்டும் அதிரட்டுமே…


Notes : Bale Bale Bale Song Lyrics in Tamil. This Song from Baahubali 2 (2017). Song Lyrics penned by Madan Karky. பலே பலே பலே பாகுபலி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top