அவள் வருவாளா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஹரிஹரன் & ஷாகுல் ஹமீத்தேவாநேருக்கு நேர்

Aval Varuvala Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…

ஆண் : என் உடைந்துபோன நெஞ்சை…
ஒட்டவைக்க அவள் வருவாளா…
என் பள்ளமான உள்ளம்…
வெள்ளமாக அவள் வருவாளா…

ஆண் : கண்ணோடு நான் கண்ட வண்ணங்கள் போக…
சுடிதாரில் மூடாத பாகங்கள் வாழ்க…

குழு : ஸுமுத்தாய் செல்லும்…
பிளாப்பி டிஸ்க் அவள்…
நெஞ்சை அள்ளும்…
டால்பி சவுண்ட் அவள்…

BGM

ஆண் : கட்டழகைக் கண்டவுடன்…
கண்ணில் இல்லை உறக்கம்…
வெள்ளையணு சிவப்பணு…
ரெண்டும் சண்டை பிடிக்கும்…

ஆண் : காதலுக்கு இதுதான்…
பரம்பரைப் பழக்கம்…

குழு : ஸுமுத்தாய் செல்லும்…
பிளாப்பி டிஸ்க் அவள்…
நெஞ்சை அள்ளும்…
டால்பி சவுண்ட் அவள்…

ஆண் : அஹா… திருடிச் சென்ற என்னை…
திருப்பித் தருவாளா…
தேடி வருவாளா…

ஆண் : அட ஆணைவிட பெண்ணுக்கே…
உணர்ச்சிகள் அதிகம்… ஆஆ…
வருவாளே… அவள் வருவாளே…

ஆண் : அவள் ஓரப் பார்வை…
என் உயிரை உறிஞ்சியதை…
அறிவாளா… அறிவாளா…

BGM

ஆண் : அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…
என் உடைந்துபோன நெஞ்சை…
ஒட்டவைக்க அவள் வருவாளா…

BGM

ஆண் : ஏழு பத்து மணி வரை…
இல்லை இந்த மயக்கம்…
இதயத்தில் வெடி ஒன்று…
விட்டு விட்டு வெடிக்கும்…

ஆண் : போகப்போக இன்னும் பார்…
புயல் வந்து அடிக்கும்…

குழு : ஸுமுத்தாய் செல்லும்…
பிளாப்பி டிஸ்க் அவள்…
நெஞ்சை அள்ளும்…
டால்பி சவுண்ட் அவள்…

ஆண் : ஓஹோ… அவளை ரசித்த பின்னே…
நிலவு இனிக்கவில்லை…
மலர்கள் பிடிக்கவில்லை…

ஆண் : ஏ… கண்டு கேட்டு உண்டுயிர்த்து…
உற்றறியும் ஐம்புலனும்…
பெண்ணில் இருக்கு…
அந்த பெண்ணில் இருக்கு…

ஆண் : இந்த பூமி மீது வந்து…
நானும் பிறந்ததற்கு…
பொருளிருக்கு பொருளிருக்கு…

BGM

ஆண் : அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…
அவள் வருவாளா…

ஆண் : என் உடைந்துபோன நெஞ்சை…
ஒட்டவைக்க அவள் வருவாளா…
என் பள்ளமான உள்ளம்…
வெள்ளமாக அவள் வருவாளா…

ஆண் : கண்ணோடு நான் கண்ட வண்ணங்கள் போக…
சுடிதாரில் மூடாத பாகங்கள் வாழ்க…

குழு : ஸுமுத்தாய் செல்லும்…
பிளாப்பி டிஸ்க் அவள்…
நெஞ்சை அள்ளும்…
டால்பி சவுண்ட் அவள்…


Notes : Aval Varuvala Song Lyrics in Tamil. This Song from Nerrukku Ner (1997). Song Lyrics penned by Vairamuthu. அவள் வருவாளா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top