அங்கே சிரிப்பவர்கள்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிடி.எம்.சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்ரிக்‌ஷாக்காரன்

Angey Sirippavargal Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும்…
அது ஆணவ சிரிப்பு…
இங்கே நீ சிரிக்கும் பொன் சிரிப்போ…
ஆனந்த சிரிப்பு…

BGM

ஆண் : அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும்…
அது ஆணவ சிரிப்பு…
இங்கே நீ சிரிக்கும் பொன் சிரிப்போ…
ஆனந்த சிரிப்பு…

ஆண் : நல்ல தீர்ப்பை உலகம் சொல்லும்…
நாள் வரும்போது…
அன்று சிரிப்பது யார் அழுவது யார்…
தெரியும் அப்போது…

ஆண் : நல்ல தீர்ப்பை உலகம் சொல்லும்…
நாள் வரும்போது…
அன்று சிரிப்பது யார் அழுவது யார்…
தெரியும் அப்போது…

ஆண் : அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும்…
அது ஆணவ சிரிப்பு…
ஆணவ சிரிப்பு…

BGM

ஆண் : வயிறு வலிக்க சிரிப்பவர்கள்…
மனித ஜாதி…
பிறர் வயிறு எரிய சிரிப்பவர்கள்…
மிருக ஜாதி…

ஆண் : வயிறு வலிக்க சிரிப்பவர்கள்…
மனித ஜாதி…
பிறர் வயிறு எரிய சிரிப்பவர்கள்…
மிருக ஜாதி…

ஆண் : மனிதன் என்ற போர்வையில்…
மிருகம் வாழும் நாட்டிலே…

ஆண் : நீதி என்றும் நேர்மை என்றும்…
எழுதி வைப்பார் ஏட்டிலே…
எழுதி வைப்பார் ஏட்டிலே…

ஆண் : அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும்…
அது ஆணவ சிரிப்பு…
இங்கே நீ சிரிக்கும் பொன் சிரிப்போ…
ஆனந்த சிரிப்பு…

BGM

ஆண் : நாணல் போல வளைவதுதான் சட்டம் ஆகுமா…
அதை வளைப்பதற்கு வழக்கறிஞர் பட்டம் வேணுமா…
நாணல் போல வளைவதுதான் சட்டம் ஆகுமா…
அதை வளைப்பதற்கு வழக்கறிஞர் பட்டம் வேணுமா…

ஆண் : தர்ம தாயின் பிள்ளைகள்…
தாயின் கண்ணை மறைப்பதா…

ஆண் : உண்மை தன்னை ஊமையாக்கி…
தலைகுனிய வைப்பதா…
தலைகுனிய வைப்பதா…

ஆண் : அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும்…
அது ஆணவ சிரிப்பு…
ஆணவ சிரிப்பு…

BGM

ஆண் : தோட்டம் காக்க போட்ட வேலி…
பயிரை தின்றதோ…
அதை கேள்வி கேக்க ஆள் இல்லாமல்…
பார்த்து நிப்பதோ…

ஆண் : தோட்டம் காக்க போட்ட வேலி…
பயிரை தின்றதோ…
அதை கேள்வி கேக்க ஆள் இல்லாமல்…
பார்த்து நிப்பதோ…

ஆண் : நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன்…
நேரம் வரும் கேட்கிறேன்…
பூனை அல்ல புலிதான் என்று…
போக போக காட்டுகிறேன்…
போக போக காட்டுகிறேன்…


Notes : Angey Sirippavargal Song Lyrics in Tamil. This Song from Rickshawkaran (1971). Song Lyrics penned by Vaali. அங்கே சிரிப்பவர்கள் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top