பார்த்த விழி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
அபிராமி பட்டர்கே.ஜே. யேசுதாஸ்இளையராஜாகுணா

Paartha Vizhi Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : நாயகி நான் முகி…
நாராயணி கை நளின பஞ்ச சாயாகி…
சாம்பவி சங்கரி ஷ்யாமலை ஜாதிநச்சுவாயாகி…
மாலினி வாறாக சொல்லினி…
மாதங்கி என்று ஆய க்யாதி உடையாள்…
சரணம்… சரணம்… சரணம்…
சரணம்… சரணம்… சரணம்…

BGM

ஆண் : பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க…
காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க…

ஆண் : ஊன் உருக உயிர் உருக…
தேன் தரும் தடாகமே…
வழி வருக வழி நெடுக…
ஒளி நிறைக வாழ்விலே…

ஆண் : பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க…
ஆஆ ஆஆ ஆஆ…

குழு : இடன் கொண்டு விம்மி…
இணை கொண்டு இறுகி…
இடன் கொண்டு விம்மி…
இணை கொண்டு இறுகி

குழு : இளகி முத்து வடன் கொண்ட…
கொங்கை மலை கொண்ட…
இறைவர் வலிய நெஞ்சை நடன் கொண்ட…
கொள்கை நலன் கொண்ட…
நாயகி நல்லாரவின் படம் கொண்ட…
அன்பு பணிமொழி வேதப் பரிபுரையே…
வேதப் பரிபுரையே…

ஆண் : பார்த்த விழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க…
காத்திருந்த காட்சி இங்கு காண கிடைக்க…

BGM


Notes : Paartha Vizhi Song Lyrics in Tamil. This Song from Gunaa (1991). Song Lyrics penned by Abhirami Pattar. பார்த்த விழி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top