அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஜெஸ்ஸி கிப்ட், கே கே, ஸ்ரேயா கோஷல் & சைந்தவிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்அந்நியன்

Andangkaka Kondakari Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…
ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…

ஆண் : ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…
ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…

BGM

ஆண் : அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அச்சு வெல்லம் தொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அய்யாரெட்டு பல்லுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அயிரமீனு கண்ணுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : பூவால் ஒரு போடு போட்டால்…
சைவ காட்டு வேட்டகாரி…

பெண் : காதல் பச்சோந்தி…
ராவில் பூச்சாண்டி…
பச்ச தண்ணிய ஒத்த பார்வையில்…
பத்த வச்சான்டி…

ஆண் : ஏ… தாண்டி குதித்தேன்டி…
உன் தாவணி தொட்டேன்டி…
முத்தத்தாலே வேர்வை எல்லாம்…
சுத்தம் செய்யேன்டி…

பெண் : அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : அச்சு வெல்லம் தொண்டகாரி…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : அய்யாரெட்டு பல்லுக்காரி…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : அயிரமீனு கண்ணுக்காரி…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : பூவால் ஒரு போடு போட்டால்…
சைவ காட்டு வேட்டகாரி…

BGM

பெண் : ஏய் சீ போ… என்று ஏவல் செய்வாயோ…
ஆ ஹ்ம் ஹே… என்று கூவ செய்வாயோ…

ஆண் : இஞ்சி மரப்பா இடுப்ப பாா்த்து…
கசங்கி போனேன்டி…
ஈர உதட்டில் சூடு பரப்பி…
இஸ்திரி போடேன்டி…

பெண் : ஜாங்கு ஜக ஜாலக் காரா…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : பாப்பரப்ப பாடி காரா…
ஆண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

பெண் : உன்ன தேக்கடியில் யானை போல நினைச்சேன்…
உன்ன தேக்கடியில் யானை போல நினைச்சேன்…
உன்ன நாக்கடியில் கற்கண்டாக ஒளிச்சேன்…
உன்ன நாக்கடியில் கற்கண்டாக ஒளிச்சேன்…

ஆண் : அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : ஓ… அச்சு வெல்லம் தொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : ஹான்… அய்யாரெட்டு பல்லுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அயிரமீனு கண்ணுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : பூவால் ஒரு போடு போட்டால்…
சைவ காட்டு வேட்டகாரி…

BGM

பெண் : ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…
ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…

ஆண் : ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…
ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…

BGM

ஆண் : மா பலா வாழை முக்கனி நீயோ…
சா பூ திரி போட்டு சாப்பிடுவேனோ…

பெண் : பழம் தின்னி வவ்வா பல்லு படாம…
கவ்வி கொள்வாயா…
ரெட்ட வாழ பழத்த போல…
ஒட்டிக் கொள்வாயா…

ஆண் : எசக்கி கட பிசிரு முட்டாயே…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : டென்டு கொட்டா இன்டர்வல் முறுக்கே…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : சுட்ட பால் போல தேகம்தான்டி உனக்கு…
குழு : சுட்ட பால் போல தேகம்தான்டி உனக்கு…

ஆண் : அதில் பாலாடை மட்டும் கொஞ்சம் விலக்கு…
குழு : அதில் பாலாடை மட்டும் கொஞ்சம் விலக்கு…

ஆண் : அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அச்சு வெல்லம் தொண்டகாரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அய்யாரெட்டு பல்லுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : அயிரமீனு கண்ணுக்காரி…
பெண் : ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க…

ஆண் : பூவால் ஒரு போடு போட்டால்…
சைவ காட்டு வேட்டகாரி…

பெண் : காதல் பச்சோந்தி…
ராவில் பூச்சாண்டி…
பச்ச தண்ணிய ஒத்த பார்வையில்…
பத்த வச்சான்டி…

ஆண் : ஏ… தாண்டி குதித்தேன்டி…
உன் தாவணி தொட்டேன்டி…
முத்தத்தாலே வேர்வை எல்லாம்…
சுத்தம் செய்யேன்டி…

பெண் : ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…
ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலா ஏலம்மா…

ஆண் : ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…
ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலா ஓலம்மா…


Notes : Andangkaka Kondakari Song Lyrics in Tamil. This Song from Anniyan (2005). Song Lyrics penned by Vairamuthu. அண்டங்காக்கா கொண்டகாரி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top