அமளி துமளி

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாஹரிஹரன், ஸ்வேதா மோகன் & சின்மயிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்கோ

Amali Thumali Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அமளி துமளி நெளியும் வள்ளி…
என்னை கவ்வி கொண்டதே…
அழகு இடுப்பின் ஒரு பாதி…
என்னை அள்ளிச் சென்றதே…

ஆண் : கொலம்பஸ் கனவிலும் நினைக்காத…
ஒரு தேசம் அழைக்குதே…
கொளுத்தும் வெயிலிலும் எனக்குள்ளே…
குளிர் காற்றும் வீசுதே…

பெண் : ரோஜா பூவும்…
ஆண் : அடி முள்ளில் பூக்கும் என அறிவேன்…

பெண் : பேனா முள்ளில்…
ஆண் : இந்த பூவும் பூப்பது ஒரு மாயம்…

பெண் : மாறி மாறி…
ஆண் : உன்னை பார்க்க சொல்லி விழி கெஞ்சும்…

ஆண் : எந்தன் நெஞ்சோடு நெஞ்சோடு…
காதல் பொங்கி வருதே…

BGM

ஆண் : அமளி துமளி நெளியும் வள்ளி…
என்னை கவ்வி கொண்டதே…
அழகு இடுப்பின் ஒரு பாதி…
என்னை அள்ளிச் சென்றதே…

ஆண் : ஹே… கொலம்பஸ் கனவிலும் நினைக்காத…
ஒரு தேசம் அழைக்குதே…
கொளுத்தும் வெயிலிலும் எனக்குள்ளே…
குளிர் காற்றும் வீசுதே…

BGM

பெண் : வா என சொல்லவும் தயக்கம்…
மனம் போ என தள்ளவும் மறுக்கும்…
இங்கு காதலின் பாதையில் அனைத்தும்…
அட பெரும் குழப்பம்…

ஆண் : ஆறுகள் அருகினில் இருந்தும்…
அடைமழை அது சோவென பொழிந்தும்…
அடி நீ மட்டும் தூரத்தில் இருந்தால்…
நா வறண்டு விடும்…

ஆண் : ஹே… கூவா கூவா கூவா கூவா குயிலேது…
ஹே… தவ்வா தவ்வா தவ்வா தவ்வா மனமேது…

பெண் : ஓ… முதல்மழை நனைத்ததை போலே…
முதல் துணை அடைந்ததை போலே…
குதிக்கிறேன் குதிக்கிறேன் மேலே… ஆருயிரே…

ஆண் : ஓ… எனக்குனை கொடுத்தது போதும்…
தரைத்தொட மறுக்குது பாதம்…
எனக்கினி உறக்கமும் தூரம்… தேவதையே…

ஆண் : அமளி துமளி நெளியும் வள்ளி…
என்னை கவ்வி கொண்டதே…

BGM

ஆண் : அழகு இடுப்பின் ஒரு பாதி…
என்னை அள்ளிச் சென்றதே…
கொலம்பஸ் கனவிலும் நினைக்காத…
ஒரு தேசம் அழைக்குதே…

BGM

ஆண் : கொளுத்தும் வெயிலிலும் எனக்குள்ளே…
குளிர் காற்றும் வீசுதே…

BGM

ஆண் : கால்களில் ஆடிடும் கொலுசு…
ஓசைகள் பூமிக்கு புதுசு…
அதை காதுகள் கேட்டிடும் பொழுது நான் கவியரசு…

பெண் : மேற்கிலும் சூரியன் உதிக்கும்…
நீர் மின்மினி சூட்டிலும் கொதிக்கும்…
அட அருகினில் நீ உள்ள வரைக்கும்…
மிக மண மணக்கும்…

ஆண் : ஹே… பூவா பூவா பூவா பூவா சிரிப்பாலே…
ஹே அவ்வா அவ்வா அவ்வா அவ்வா தீர்த்தாயே…

ஆண் : ஹே… சூடாமலே அணிகலன் இல்லை…
தொடாமலே உடல் பலன் இல்லை…
விடாமலே மனதினில் தொல்லை காதலி…

பெண் : தொடத் தொட இனித்தடை இல்லை…
இடைவெளி மிகப்பெரும் தொல்லை…
அடையாளம் மகிழ்ச்சியின் எல்லை…
ஊடலிலே… ஓஹோ…

ஆண் : அமளி துமளி நெளியும் வள்ளி…
என்னை கவ்வி கொண்டதே…
அழகு இடுப்பின் ஒரு பாதி…
என்னை அள்ளிச் சென்றதே…

ஆண் : கொலம்பஸ் கனவிலும் நினைக்காத…
ஒரு தேசம் அழைக்குதே…
கொளுத்தும் வெயிலிலும் எனக்குள்ளே…
குளிர் காற்றும் வீசுதே…

பெண் : ரோஜா பூவும்…
ஆண் : அடி முள்ளில் பூக்கும் என அறிவேன்…

பெண் : பேனா முள்ளில்…
ஆண் : இந்த பூவும் பூப்பது ஒரு மாயம்…

பெண் : மாறி மாறி…
ஆண் : உன்னை பார்க்க சொல்லி விழி கெஞ்சும்…

ஆண் : எந்தன் நெஞ்சோடு நெஞ்சோடு…
காதல் பொங்கி வருதே…

BGM


Notes : Amali Thumali Song Lyrics in Tamil. This Song from Ko (2011). Song Lyrics penned by Viveka. அமளி துமளி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top