அல்லி பூக்கள்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
டி சூரியவேலன்ஸ்டீபன் சகரியா & பிரியங்காஸ்டீபன் சகரியாநாம்

Alli Pookal Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : உன் கருவிழியில் விழுந்தேன்…
மறுமுறை பிறந்தேன்…
உன்னால் எனையே மறக்கிறேன்…

பெண் : எனது கனவில் தினம் தினம்…
உனை நான் ரசித்தேன்…
விழித்திட அன்பே மறுக்கிறேன்…

ஆண் : உன் அருகினில் வாழ்வது சுகம் சுகம்…
என் இருதயம் உருகுதே அனுதினம்…

பெண் : இந்த பெண்ணின் வெட்கம் அனைத்தையும்…
நீ திருடி கொண்டாயோ…

ஆண் : உலகின் அல்லி பூக்களின் அரசியோ…
உன்னை தாங்கும் நிலம் நானோ…

பெண் : தினமும் என்னை ஆளும் அரசனோ…
உன் மகுடம் நான்தானோ…

BGM

பெண் : மயங்குகிறேன் மயங்குகிறேனா…
உன் அருகில் தயங்குகிறேனே…
நான் பெண்ணானதேனோ…
உன் கை சேரத்தானோ…

ஆண் : உணருகிறேன் உணருகிறேனா…
உன் அழகில் உலருகிறேனே…
நான் ஆணானது ஏனோ…
உன் உயிர் சேரத்தானோ…

ஆண் : ஓ… பெண் நிலவே மறையாதே…
என் காதல் என்றும் மாறாதே…

பெண் : என் உறவே பிரியாதே…
என் ஆருயிரே…

ஆண் : யார் இவளோ…
அந்த பிரம்மன் கவிதை குரலோ…

பெண் : நீ ரசிகன்…
என்னை படிக்க வந்ததென்ன உன் இதழோ…

BGM

ஆண் : உன் கருவிழியில் விழுந்தேன்…
மறுமுறை பிறந்தேன்…
உன்னால் எனையே மறக்கிறேன்…

பெண் : எனது கனவில் தினம் தினம்…
உனை நான் ரசித்தேன்…
விழித்திட அன்பே மறுக்கிறேன்…

ஆண் : உன் அருகினில் வாழ்வது சுகம் சுகம்…
என் இருதயம் உருகுதே அனுதினம்…

பெண் : இந்த பெண்ணின் வெட்கம் அனைத்தையும்…
நீ திருடி கொண்டாயோ…

ஆண் : உலகின் அல்லி பூக்களின் அரசியோ…
உன்னை தாங்கும் நிலம் நானோ…

பெண் : தினமும் என்னை ஆளும் அரசனோ…
உன் மகுடம் நான்தானோ…

BGM


Notes : Alli Pookal Song Lyrics in Tamil. This Song from Naam (2021). Song Lyrics penned by T Suriavelan. அல்லி பூக்கள் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top