ஆறு மனமே ஆறு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கண்ணதாசன்டி.எம்.சௌந்தரராஜன்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் & டி.கே.ராமமூர்த்திஆண்டவன் கட்டளை

Aaru Maname Aaru Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…
ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

ஆண் : சேர்ந்து மனிதன் வாழும் வகைக்கு…
தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு…
தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு…

BGM

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

BGM

ஆண் : ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார்…
உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி…
இன்பத்தில் துன்பம் துன்பத்தில் இன்பம்…
இறைவன் வகுத்த நியதி…

ஆண் : ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார்…
உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி…
இன்பத்தில் துன்பம் துன்பத்தில் இன்பம்…
இறைவன் வகுத்த நியதி…

ஆண் : சொல்லுக்கு செய்கை பொன்னாகும்…
வரும் துன்பத்தில் இன்பம் பத்தாகும்…

BGM

ஆண் : சொல்லுக்கு செய்கை பொன்னாகும்…
வரும் துன்பத்தில் இன்பம் பத்தாகும்…

ஆண் : இந்த இரண்டு கட்டளை அறிந்த மனதில்…
எல்லா நன்மையும் உண்டாகும்…
எல்லா நன்மையும் உண்டாகும்…

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…
ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

BGM

ஆண் : உண்மையைச் சொல்லி நன்மையைச் செய்தால்…
உலகம் உன்னிடம் மயங்கும்…
நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால்…
உயிர்கள் உன்னை வணங்கும்…

ஆண் : உண்மையைச் சொல்லி நன்மையைச் செய்தால்…
உலகம் உன்னிடம் மயங்கும்…
நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால்…
உயிர்கள் உன்னை வணங்கும்…

ஆண் : உண்மை என்பது அன்பாகும்…
பெரும் பணிவு என்பது பண்பாகும்…

BGM

ஆண் : உண்மை என்பது அன்பாகும்…
பெரும் பணிவு என்பது பண்பாகும்…

ஆண் : இந்த நான்கு கட்டளை அறிந்த மனதில்…
எல்லா நன்மையும் உண்டாகும்…
எல்லா நன்மையும் உண்டாகும்…

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…
ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

BGM

ஆண் : ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன்…
பேசத்தெரிந்த மிருகம்…

BGM

ஆண் : அன்பு நன்றி கருணை கொண்டவன்…
மனித வடிவில் தெய்வம்…
இதில் மிருகம் என்பது கள்ள மனம்…
உயர் தெய்வம் என்பது பிள்ளை மனம்…

ஆண் : இந்த ஆறு கட்டளை அறிந்த மனது…
ஆண்டவன் வாழும் வெள்ளை மனம்…
ஆண்டவன் வாழும் வெள்ளை மனம்…

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

ஆண் : சேர்ந்து மனிதன் வாழும் வகைக்கு…
தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு…
தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு…

ஆண் : ஆறு மனமே ஆறு…
அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு…

BGM


Notes : Aaru Maname Aaru Song Lyrics in Tamil. This Song from Aandavan Kattalai (1964). Song Lyrics penned by Kannadasan. ஆறு மனமே ஆறு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top