பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
அருண்ராஜா காமராஜ்கிறிஸ்டின் ஜோஸ் & கோவிந்த் வசந்தாஜி. வி. பிரகாஷ் குமார்சூரரைப் போற்று

Aagasam Eppodhum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண்கள் : தானே தன நானே
நன நானே தன நானே
தானே தன நானே
நன நானே….

தானே தன நானே
நன நானே தன நானே
தானே தன நானே
நன நானே தன நானே….

ஆண்கள் : ஏ… ஆகாசம் எப்போதும்
பொதுதான்டா இங்க
அட அவகாசம் வாங்கி
அத புடிபோமடா….
வீண் வேஷம் போடும் கூட்டம்
அத மறப்போம்டா கொஞ்சம்
இரும்பால ரெக்க செஞ்சு
இனி பறப்போமடா

ஆண்கள் : வெட்டி பசங்க வேல இதுன்னு
சொல்லுறவய்ங்க வெத்து பயக
வெற்றி வந்தா வட்டி முதலா
வந்து இழிப்பாய்ங்க எச்சப்பயக

ஆண்கள் : வெட்டி பசங்க வேல இதுன்னு
சொல்லுறவய்ங்க வெத்து பயக
வெற்றி வந்தா வட்டி முதலா
வந்து இழிப்பாய்ங்க எச்சப்பயக

ஆண்கள் : இங்கு இருக்குடா வானம்
அத எட்டி புடிக்க வா நாளும்
எங்க இருக்குடா தூரம்
கிட்ட போக போக அது மாறும்

ஆண்கள் : தானே தன நானே
தன நானே தன நானே
கனவ பெருசாகவே வெதப்போமே…

தானே தன நானே
தன நானே தன நானே
தடைகள் இருந்தாலும் தெறிப்போமே…

BGM

ஆண்கள் : நிலவ தெனம் தொரத்தி போனா
வயசு இல்ல பங்காளி…
கனவ இனி தொரத்தி போனா
கவலை இல்ல கூட்டாளி…

ஆண்கள் : தோத்த கூட பரவா இல்ல
உலகம் உன்ன மறக்காதே
வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தா
வெத்தா கூடா மதிக்காதே…

ஆண்கள் : வெற்றி ஏதும் பார்க்காத
போராட்டமா இருந்தாக்கா
தோல்வி ஏதும் தெரியாத….
கொண்டாட்டமா மாறாதா…

ஆண்கள் : உன்ன போல யாராலும்
உன்ன வாழ முடியாதே
நண்பன் கூட நின்னாக்கா
உன்ன வீழ்த்த முடியாதே…

ஆண்கள் : இங்கு இருக்குடா வானம்
அத எட்டி புடிக்க வா நாளும்
எங்க இருக்குடா தூரம்
கிட்ட போக போக அது மாறும்…

BGM

ஆண்கள் : தன்னே தன நானே
தன நானே தனனானே
தன்னே தன நானே
தன நானே நானே
தன்னே தன நானே
தன நானே நானே
தானே தன நானே
தன நானே நானே…

ஆண்கள் : தன்னே தன நானே
தன நானே நானே
தான்னே தன நானே
தன நானே நானே
தான்னே தன நானே
தன நானே நானே
இரும்பால ரெக்க செஞ்சு பறப்போமே…

ஆண்கள் : ஏ….பற பற பற பற பற பற பற பற
ஏ…. பற பற பற பற பற பற பற பற
நீ…. பற பற பற பற பற பற பற பற
நீ…. பற பற பற பற பற பற பற பற…

ஆண்கள் : தன நானே நானே
தன நானே நானே
தன நானே நானே….


Notes : Aagasam Eppodhum Song Lyrics in Tamil. This Song from Soorarai Pottru (2020). Song Lyrics penned by Arunraja Kamaraj. ஆகாசம் எப்போதும் பாடல் வரிகள்.