வெய்யோன் சில்லி

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேக்ஹரிஸ் சிவராமகிருஷ்ணன்ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார்சூரரைப் போற்று

Veyyon Silli Song Lyrics in Tamil


ஆண் : சீயஞ் சிறுக்கி கிட்ட
சீவன தொலைச்சிட்டேன்…
சோட்டு வளவிக்குள்ள
மாட்டிக்க வளஞ்சிட்டேன்…

ஆண் : உள்ள பட்டறைய போட்டுட்டு
ஏழரைய கூட்டிட்டு
தப்பிச்சு போறாளே அங்கிட்டு…

ஆண் : இவ வீதியில் வாரத
வேடிக்கை பாக்கத்தான்
விழுந்த மேகங்க எம்புட்டு

ஆண் : இடுக்கியே ஏ ஏ…
இடுக்கியே ஏ ஏ…
அடிக்கிறா அடிக்கிறா
அடுக்கியே அடுக்கியே….

ஆண் : வெய்யோன் சில்லி

இப்போ நிலத்தில்
இறங்கி அனத்துறா
லந்தா பேசி என்ன
ஒரண்ட இழுக்குறா…..

கட்டாரி கண்ணாலே….

உட்டாளே தெரிக்கிறேன்
ஒட்டார சிட்டால மப்பாகி
கெடக்குறேன்…

ஆண் : என் உசுருல சல்லட சலிச்சி
ஏன் சிரிக்கிற அரக்கியே…
உன் குறுக்குல என்னைய முடிச்சு
நீ நடக்குற தருக்கியே…

ஆண் : மல்லாட்ட ரெண்டா
என்னாட்டம் வந்தா….

ஆண் : என் உசுருல சல்லட சலிச்சி
ஏன் சிரிக்கிற அரக்கியே
உன் குறுக்குல என்னைய முடிச்சு
நீ நடக்குற தருக்கியே

BGM

ஆண் : என் காது ஜவ்வுல
இசையும் ஒவ்வுலா
நீ மட்டும் பேசடி….
ஏழட்டும் நாளுட்டும்
எதுவும் உங்கள் இச்சொன்னு வீசடி…

ஆண் : கண்ணாலே உதடு
மின்னலு தகடு
எனக்கு தானடி
சட்டையில் பாக்கெட்டே தச்சது
உன்னைய பதுக்கதானடி….

ஆண் : தின்னா…..

ஆணம் வெச்சு தின்னா….

உள்ளே… உன் கொக்காமக்கா நின்னா….

ஆண் : என் உசுருல சல்லட சலிச்சி
ஏன் சிரிக்கிற அரக்கியே….
உன் குறுக்குல என்னைய முடிச்சு
நீ நடக்குற தருக்கியே….

BGM

ஆண் : தொரட்டி கொரல பெரட்டி எவ்வியே
இதயம் பறிச்சியே….
கரண்டு கம்பியா சொரண்டி
கிடந்த கதண்ட எறிச்சியே…

ஆண் : ஓ…. பதனம் உதற
கவனம் செதற
மனச கலைச்சியே….
கருக்க பொழுதில்
சிரிச்சு தொலைச்சு
பகல படைச்சியே….

ஆண் : தீயா இவ வந்தா….
மண்டவெல்லம் துண்டா….
உண்டா….. இந்த ஜிகிர்தண்டா….

ஆண் : ஏய்….. என் உசுருல சல்லட சலிச்சி
ஏன் சிரிக்கிற அரக்கியே…
உன் குறுக்குல என்னைய முடிச்சு
நீ நடக்குற தருக்கியே…

ஆண் : வெய்யோன் சில்லி இப்போ நிலத்தில்
இறங்கி அனத்துறா
லந்தா பேசி என்ன
ஒரண்ட இழுக்குறா….

ஆண் : கட்டாரி கண்ணாலே உட்டாளே
தெரிக்கிறேன்
ஒட்டார சிட்டால…

மப்பாகி
கெடக்குறேன்….

BGM


Notes :  Veyyon Silli Song Lyrics in Tamil. This Song from Soorarai Pottru (2020). Song Lyrics penned by Vivek. வெய்யோன் சில்லி பாடல் வரிகள்.

Scroll to Top