அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா.விஜய்எஸ். ஜானகி & பி. உன்னிகிருஷ்ணன்பரணிபார்வை ஒன்றே போதுமே

Ye Asainthadum Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஏ… அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்
அழகான பூவுக்கும்
காதலா… காதலா…

ஏ… அலையாடும் கடலுக்கும்
அது சேரும் மணலுக்கும்
காதலா… காதலா…

பெண் : கொஞ்சம் இனிக்கும்
கொஞ்சம் கரைக்கும்
மொத்த சுவைக்குள் மூழ்கவா
இச்சை இருந்தும்
கச்சை அணைந்தேன்
சர்ச்சைகள் செய்திடவா….

ஆண் : ஏ… அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்
அழகான பூவுக்கும்
காதலா… காதலா…

ஏ… அலையாடும் கடலுக்கும்
அது சேரும் மணலுக்கும்
காதலா… காதலா…

BGM

ஆண் : ஏ… தீப்போன்ற
உன் மூச்சோடு…
ம்ம்ம்… என் தோள் சேரு
உச்சவம் போது..
ஜஜஜம்… ஜஜஜம்…
உச்சியை கோது

பெண் : ஏ… வாயோடு
உந்தன் வாய் சேர்த்து
உன் மார்போடு
மெல்ல கூர்பார்த்து
கைகளில் ஏந்து
ஜஜஜம்… ஜஜஜம்…
பொய்கையில் நீந்து….

ஆண் : நான் வேர் வேராய்
அட வேர்த்தேனே
ஒரு பால் பார்வை
உன்னை பார்த்தேனே…

பெண் : சிற்றின்பம் என்றிதை
யார் இங்கு சொன்னது
பேரின்ப தாமரை தாழ் திறக்க
ஐந்தடி உடல் நிலை
மெய் மறக்க

ஆண் : ஏ… அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்
அழகான பூவுக்கும்
காதலா… காதலா…
ஏ… அலையாடும் கடலுக்கும்
அது சேரும் மணலுக்கும்
காதலா… காதலா…

BGM

பெண் : வீண் ஆராய்ச்சி
இனி பண்ணாதே…
என் பூந்தேகம்
அது தாங்காதே…
கொப்புழில் தாகம்
ஜஜஜம்… ஜஜஜம்…
கொங்கைகள் வேகம்….

ஆண் : உன் கண் கொண்டு
என்னை கொய்யாதே
உன் தீ மூச்சால்
என்னை கொல்லாதே
முத்தங்கள் போட்டு
ஜஜஜம்… ஜஜஜம்…
வித்தைகள் காட்டு

பெண் : நீ கீழ் மேலாய்
என்னை கிள்ளாதே…
நீ மேல் கீழாய்
என்னை அள்ளாதே…

ஆண் : பெண்ணே நீ பெண்ணல்ல
அட்சைய பாத்திரம்
பெண்ணென்ற கோப்பைக்குள்
நான் விழுந்தேன்
ஆரோடு தேன் கொண்டு
வாய் கலந்தேன்

ஆண் : ஏ… அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்
அழகான பூவுக்கும்
காதலா… காதலா…
ஏ… அலையாடும் கடலுக்கும்
அது சேரும் மணலுக்கும்
காதலா… காதலா…

பெண் : கொஞ்சம் இனிக்கும்
கொஞ்சம் கரைக்கும்
மொத்த சுவைக்குள் மூழ்கவா
இச்சை இருந்தும்
கச்சை அணைந்தேன்
சர்ச்சைகள் செய்திடவா…

ஆண் : ஏ… அசைந்தாடும் காற்றுக்கும்
அழகான பூவுக்கும்
காதலா… காதலா…
ஏ… அலையாடும் கடலுக்கும்
அது சேரும் மணலுக்கும்
காதலா… காதலா… ஆ….


Notes : Ye Asainthadum Song Lyrics in Tamil. This Song from Seemaraja (2001). Song Lyrics penned by Pa. Vijay. ஏ அசைந்தாடும் காற்றுக்கும் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top