ஏதோ ஒன்று

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஹரிஷ் ராகவேந்திரா, ஸ்ரீலேகா பார்த்தசாரதி & பிராங்கோஹாரிஸ் ஜெயராஜ்லேசா லேசா

Yedho Ondru Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று…
உன்னை கேட்பேன்…
இல்லை என்றால் இல்லை…
என்றால் உயிா் துறப்பேன்…

BGM

ஆண் : ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று…
உன்னை கேட்பேன்…
இல்லை என்றால் இல்லை…
என்றால் உயிா் துறப்பேன்…

ஆண் : உன் பாதம் நடக்க…
நான் பூக்கள் விாிப்பேன்…
உன் தேகம் முழுக்க…
தங்கத்தால் பதிப்பேன்…

ஆண் : உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
ஒரு ஆசை மனதுக்குள் போதும்…
அதை மட்டும் நீ தந்தால் போதும்…

ஆண் : ஏதோ ஏதோ ஏதோ ஒன்று…
உன்னை கேட்பேன்…
இல்லை இல்லை இல்லை என்றால்…
உயிா் துறப்பேன்…

BGM

பெண் : நல்ல மனம் உன் போல் கிடையாது…
நன்றி சொல்ல வாா்த்தை எனக்கேது…
ஒரு தாய் நீ… உன் சேய் நான்…
இந்த உறவுக்கு பிாிவேது…

ஆண் : தாய்மடியில் சேய்தான் வரலாமா…
தள்ளி நின்று துன்பம் தரலாமா…
உன்னை கொஞ்ச மனம் கெஞ்ச…
என்னை தனியே விடலாமா…

பெண் : குழந்தையும் குமாி என்றாயாச்சே…
கொஞ்சிடும் பருவம் போயாச்சே…
மனம் போலே மகள் வாழ…
நீ வாழ்த்தும் தாய் ஆச்சே…

ஆண் : ஏதோ ஏதோ ஏதோ ஒன்று…
உன்னை கேட்பேன்…
இல்லை இல்லை இல்லை என்றால்…
உயிா் துறப்பேன்…

ஆண் : உன் பாதம் நடக்க…
நான் பூக்கள் விாிப்பேன்…
உன் தேகம் முழுக்க…
தங்கத்தால் பதிப்பேன்…

ஆண் : உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
ஒரு ஆசை மனதுக்குள் போதும்…
அதை மட்டும் நீ தந்தால் போதும்…

BGM

ஆண் : வெண்ணிலவை பூவாய் வைப்பேனே…
வானவில்லை உடையாய் தைப்பேனே…
உனக்காக எதும் செய்வேன்…
நீ எனக்கென செய்வாயோ…

பெண் : இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது…
ஏழு ஜென்மம் எடுத்தும் தீராது…
அந்த தெய்வம் உன்னை காக்க…
தினம் தொழுவேன் தவறாது…

ஆண் : என்ன நான் கேட்பேன் தொியாதா…
இன்னமும் என் மனம் புாியாதா…
அட ராமா இவன் பாடு…
இந்த பெண்மை அறியாதா…

BGM

ஆண் : ஏதோ ஏதோ ஏதோ ஒன்று…
உன்னை கேட்பேன்…
இல்லை இல்லை இல்லை என்றால்…
உயிா் துறப்பேன்…

ஆண் : உன் பாதம் நடக்க…
நான் பூக்கள் விாிப்பேன்…
உன் தேகம் முழுக்க…
தங்கத்தால் பதிப்பேன்…

ஆண் : உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…

ஆண் & பெண் : உல்லாஹி உல்லாஹி லாஹி…
உல்லாஹி உல்லாஹி… லாஹி…


Notes : Yedho Ondru Song Lyrics in Tamil. This Song from Lesa Lesa (2002). Song Lyrics penned by Vaali. ஏதோ ஒன்று பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top