வந்தாய் அய்யா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிகால பைரவாமரகதமணிபாகுபலி 2

Vandhaai Ayya Song Lyrics in Tamil


ஆண் : மேற்க்கை ஏற்காதே…
வீழும் சூாியனே…
தா்மம் தோற்காதே…
ஆளும் காவலனே…

ஆண் : மேற்க்கை ஏற்காதே…
வீழும் சூாியனே…
தா்மம் தோற்காதே…
ஆளும் காவலனே…

குழு : கசிந்திடும் கண்ணீரை திரும்பிடச்செய் அய்யா…
வறண்டிடும் நெஞ்சத்தில் மழையெனப் பெய் அய்யா…

குழு : ஆழ் மனதினில் சூளும் இருளை…
நீளும் துயரை பாளும் விதியை…
நீக்கும் தீயே நீ அய்யா…

ஆண் : வந்தாய் அய்யா வந்தாய் அய்யா…
வாழ்வை மீண்டும் தந்தாய் அய்யா…

குழு : வந்தாய் அய்யா வந்தாய் அய்யா…
வாழ்வை மீண்டும் தந்தாய் அய்யா…

BGM

குழு : நீ வீற்றிடும் தோரனையாலே…
பாறைகளும் அாியாசனமாய்…
உன் பேரை தம்மில் தாமே…
செதுக்கிடும் கல்வெட்டைய்…

குழு : காற்றோடு உன் குரல் கேட்டால்…
பொட்டல் காடும் அரசவையாய்…
உன் வோ்வை ஒரு துளி பட்டால்…
ஒளிருது நெல் பட்டாய்…

குழு : உன் சொல்லே சட்டம் அய்யா…
உன் பாா்வை சாசனம் அய்யா…

BGM

குழு : என் சிந்தை நீயே…
எந்தை நீயே
சேயும் நீயே…
எங்கள் ஆயுள் நீ கொள் அய்யா…

ஆண் : வந்தாய் அய்யா வந்தாய் அய்யா…
வாழ்வை மீண்டும் தந்தாய் அய்யா…

குழு : வந்தாய் அய்யா வந்தாய் அய்யா…
வாழ்வை மீண்டும் தந்தாய் அய்யா…

BGM


Notes : Vandhaai Ayya Song Lyrics in Tamil. This Song from Baahubali 2 (2017). Song Lyrics penned by Madan Karky. வந்தாய் அய்யா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top