வாடி வெத்தல பாக்கு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிமனோ & கே.எஸ். சித்ராஇளையராஜாவீரா (1994)

Vaadi Vethalai Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…

பெண் : வாயா வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…

ஆண் : முந்தி போட்டு கொஞ்சுற போது…
பந்தி ஒண்ணு வைக்க வேணும்…

பெண் : அந்தியில கொஞ்சுற கொஞ்சல்…
சுந்தரிக்கு முந்திரி பந்தல்…

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சாக்கா கண்ணு…
தகதிமி தகதிமி தகஜுனு தோம்…

பெண் : வாயா வெத்தல பாக்கு வாங்கித் தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…

BGM

பெண் : விடவே மாட்டேன் வா மாமா…
ஆண் : வரலாமா வரலாமா வரலாமா…

பெண் : அதுதான் கேட்டேன் தா மாமா…
ஆண் : தரலாமா தரலாமா தரலாமா…

பெண் : ஓ ஹோ ஹோ… விடவே மாட்டேன் வா மாமா…
அதுதான் கேட்டேன் தா மாமா…
நடுச்சாமம் ஆனாக்கா தூக்கம் இல்ல…
ஆண் : ஹா ஹோ ஹா ஹா…

பெண் : நடுச்சாமம் ஆனாக்கா தூக்கம் இல்ல…
அட நீயும்தான் ஏன் என்ன கேட்கவில்லை…

ஆண் : ஹா… ஊத காத்து பட்டாலே…
பெண் : ஹா… கொதிக்காதா கொதிக்காதா கொதிக்காதா…

ஆண் : மாமன்காரன் தொட்டாலே…
பெண் : குளிராதா குளிராதா குளிராதா…

ஆண் : ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ…
ஊதக் காத்து பட்டாலே…
மாமன்காரன் தொட்டாலே…
கொதிப்பேறிச் சூடேறும் மெல்ல மெல்ல…
பெண் : ஆஹோ… ஹா…

ஆண் : கொதிப்பேறிச் சூடேறும் மெல்ல மெல்ல…
மனம் குஷி ஏறி கூத்தாடும் சொல்லச் சொல்ல…

பெண் : எடம் பாத்து அடிச்சாக்கா கண்ணு…
தகதிமி தகதிமி தகஜுனு தோம்…
ஆண் : ஹா… ஆஹா…

ஆண் : வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித் தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…

BGM

ஆண் : புதுசா சுட்ட பணியாரம்…
பெண் : ஆ… எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ…

ஆண் : கடிச்சா கொஞ்சம் பசியாறும்…
பெண் : ஆ கடிச்சுக்கோ கடிச்சுக்கோ கடிச்சுக்கோ…

ஆண் : ஹோ ஹோ ஹோ…
புதுசா சுட்ட பணியாரம்…
கடிச்சா கொஞ்சம் பசியாறும்…
சுட சுட இப்பவே தந்திடணும்…

பெண் : ஹோ ஹோ… சுட சுட இப்பவே தந்திடணும்…
கை பட பட பக்கதில் வந்திடனும்…

பெண் : ஆ ஹோ ஹோ…
வெடலப் பொண்ணு இடுப்பத் தான்…

ஆண் : ஹான்… வளைக்கட்டா வளைக்கட்டா வளைக்கட்டா…

பெண் : உரசி கொஞ்சம் கை வச்சு…
ஆண் : ஆ… புடிக்கட்டா புடிக்கட்டா புடிக்கட்டா…

பெண் : ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ…
வெடலப் பொண்ணு இடுப்பத்தான்…
உரசி கொஞ்சம் கை வச்சு…
வலிக்காம தேனள்ளி குடிச்சுக்கோய்யா…
ஆண் : ஆ ஹோ ஹோ…

பெண் : வலிக்காம தேனள்ளி குடிச்சுக்கோய்யா…
மிச்ச விஷயத்த ஒழுங்காக முடிச்சுக்கோய்யா…

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சாக்கா கண்ணு…
தகதிமி தகதிமி தகஜுனு தோம்…

பெண் : வாயா வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…

ஆண் : முந்தி போட்டு கொஞ்சுற போது…
பந்தி ஒண்ணு வைக்க வேணும்…

பெண் : அந்தியில கொஞ்சுற கொஞ்சல்…
சுந்தரிக்கு முந்திரி பந்தல்…

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சாக்கா கண்ணு…
தகதிமி தகதிமி தகஜுனு தோம்…

ஆண் : வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்…
நீயும் போட்டுக்கோ…
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா…
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ…


Notes : Vaadi Vethalai Song Lyrics in Tamil. This Song from Veera (1994). Song Lyrics penned by Vaali. வாடி வெத்தல பாக்கு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top