உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஷாகுல் ஹமீது & சுவர்ணலதாஏ.ஆர்.ரகுமான்ஜென்டில்மேன்

Usilampatti Penkutti Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
உன் ஒசரம் பாத்து என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு…

BGM

ஆண் : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
உன் ஒசரம் பாத்து என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு…

ஆண் : கூட மேல கூட வச்சு…
குச்சனூரு போறவளே…
மெதுவாக செல்லேன்டி…

ஆண் : உன் கூடையில வெச்ச பூவு…
கூடலூரில் வீசு தடி…
குறி போட்டு வந்தேன்டி

குழு : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
உன் ஒசரம் பாத்து என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு…

BGM

குழு : உசுல உசுல உசிலம்பட்டி…
உசுல உசுல உசிலம்பட்டி…

BGM

ஆண் : கண்டமனூரு மைதாரேன்…
கண்ணுல வச்சா ஆகாதா…

பெண் : மைய வைக்கும் சாக்க வச்சு…
கைய வைப்ப தெரியாதா…

ஆண் : அலங்கா நல்லூர் ஜல்லிக் கட்டு…
சேர்ந்து போனால் ஆகாதா…

பெண் : மாடு புடிச்சி முடிச்ச கையில்…
மயில புடிப்ப தெரியாதா…

ஆண் : மயிலே மயிலே…
குழு : இறகொன்னு போடு…
பெண் : வானம் விழுந்தா…
குழு : அதுவும் போடும்…

ஆண் : இறகு எதுக்கடி தோகையே கிடைக்கும்…
அதுக்கும் காலம் வரும்…

பெண் : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
நீ ஓரக் கண்ணால் பார்த்தாலே நான் புள்ள தாச்சி…
உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
நீ ஓரக் கண்ணால் பார்த்தாலே நான் புள்ள தாச்சி…

பெண் : கூட மேல கூட வச்சு…
குச்சனூரு போறவள…
துருவி தான் கேட்காதே…

பெண் : கூடையில வச்ச பூவு…
கூடலூரில் வீசுதுன்னு…
உருவி தான் பாக்காதே…

BGM

ஆண் : வெடலப் பொண்ணு நுனி நாக்கு…
வெத்தலையாலே செவந்திருக்கு…

பெண் : வேப்ப மரத்து கிளி மூக்கு…
வெத்தல போட்டா செவந்திருக்கு…

ஆண் : இடுப்பு சேல இடை வெளியில்…
எனக்கு மட்டும் இடமிருக்கு…

பெண் : ஆச பட்ட மாமனுக்கு…
ஆண்டிப் பட்டி மடமிருக்கு…

ஆண் : தணியும் தணியும்…
குழு : தானா தணியும்…
பெண் : தடியால் அடிச்சா…
குழு : கொடியா மலரும்…

ஆண் : மனச சேலைக்குள் மறைப்பது ஒளிப்பது…
அதுதான் பெண்ணின் குணம்…

ஆண் : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
உன் ஒசரம் பாத்து என் கழுத்து சுளுக்கி போச்சு…

பெண் : உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி முத்து பேச்சு…
நீ ஓரக் கண்ணால் பார்த்தாலே நான் புள்ள தாச்சி…

பெண் : கூட மேல கூட வச்சு…
குச்சனூரு போறவள…
துருவி தான் கேட்காதே…

பெண் : கூடையில வச்ச பூவு…
கூடலூரில் வீசுதுன்னு…
உருவி தான் பாக்காதே…

BGM

குழு : உசுல உசுல உசிலம்பட்டி…
உசுல உசுல உசுல பட்டி…
உசிலம்பட்டி ஆண்டி பட்டி ஆண்டி பட்டி…
உசுல உசுல உசிலம்பட்டி…
உசிலம்பட்டி காளி பட்டி…
உசுல உசுல ஆண்டி பட்டி…
உசிலம்பட்டி…


Notes : Usilampatti Penkutti Song Lyrics in Tamil. This Song from Gentleman (1993). Song Lyrics penned by Vairamuthu. உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top