பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேக்நகுல் அபியங்கார் & ஸ்ரேயா கோஷல்ஏ. ஆர். ரகுமான்கோப்ரா

Thumbi Thullal Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு (ஆண்கள்) : சடுகுடு சடுகுடு டி டி டி டி…
டம டம் டம்…
சடுகுடு டி டி டி டி… டம் டம்…
கொஞ்சும் சிந்தூர… சிங்காரா… கிண்ணார…
பூந்தென்றலாய் வன்னூ…
மதுமனமோ… மதுமனமோ… மதுமனமோ…
மது மனமோ…..

BGM

பெண் : தும்பி… தும்பி… தும்பி… துள்ளல்லோ…
இன்றோ… இன்றோ… தும்பி துள்ளல்லோ…
ஓ… ஹோ…
ஜல ஜல் ஜல ஜல் மணியே…
அவனிடம் இடை இறங்கிடு மணியே…
தனியே… தனியே… தனியே…
அவன் உலகினில் நான் மட்டும் தனியே…
என் கள்ள சிரிப்பின் நீளம்… நீயே…

BGM

பெண் : தும்பி… தும்பி… தும்பி… துள்ளல்லோ…
ஓ… ஓ… இன்றோ… இன்றோ… தும்பி துள்ளல்லோ…

குழு (ஆண்கள்) : சடுகுடு சடுகுடு டி டி டி டி…
டம டம் டம்…
சடுகுடு டி டி டி டி டம் டம்…
கொஞ்சும் சிந்தூர… சிங்காரா… கிண்ணார…
பூந்தென்றலாய் வன்னூ…

BGM

பெண் : கண் தூங்கும் நேரத்தில்…
நீ நீங்க கூடாது…
காதோரம் உன் மூச்சின்…
தீ வேண்டுமே…
தொடும் எல்லாமே தீயென…
தீ மாற்றுமே…
அதுபோல் தீண்ட நீ என…
நான் வேண்டுவேன்…

பெண் : தும்பி… தும்பி… தும்பி… துள்ளல்லோ….
ஓ… இன்றோ… இன்றோ… தும்பி துள்ளல்லோ…

BGM

ஆண் : காரணங்கள் ஏதும்… தெரியாமல்…
நாட்கள் போக கண்டேனே…
உன்னிடம் வந்தேன்… அந்த நொடியே…
ஓர் அர்த்தம் சேர்ந்ததே…

ஒரு கணம் கூட…
விலகாமல் உயிராவேன்…
இறுதி வரை கைகள்…
நழுவாமல் ஏந்துவேன்…

குழு (பெண்கள்) : ஆண் அழகன் காலு நம்ம பக்கம்…
கண்ணு மட்டும் பேரழகி பக்கம்…

குழு (ஆண்கள்) : நம்ம சத்தம்…
காதில் விழ வில்லையே…
வெடிக்கும் பீரங்கி…
கொண்டு வரணும்…

குழு (பெண்கள்) : நீங்க தர வேணும்… நூறு புள்ள…

குழு (ஆண்கள்) : அய்யோ…
போதவில்லை…

குழு (பெண்கள்) : உங்க பொறுப்பில் நம்ம
ஜனத்தொகை இருக்குது…

பெண் : தும்பி… தும்பி தும்பி துள்ளல்லோ…
ஹோ… ஓ… இன்றோ இன்றோ தும்பி துள்ளல்லோ…

பெண் : ஓ… ஹோ… ஜல் ஜல் ஜல ஜல் மணியே…
அவனிடம் இடை இறங்கிடு மணியே…
தனியே… தனியே… தனியே…
அவன் உலகினில் நான் மட்டும் தனியே…
என் கள்ள சிரிப்பின் நீளம்… நீயே…

BGM


Notes : Thumbi Thullal Song Lyrics in Tamil. This Song from Cobra (2020). Song Lyrics penned by Vivek.