தில்லானா தில்லானா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துமனோ & சுஜாதா மோகன்ஏ.ஆர்.ரகுமான்முத்து

Thillana Thillana Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
நீ தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
நீ தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

ஆண் : ஹோ… மஞ்சக் காட்டு மைனா…
என்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM

ஆண் : கண்ணு வச்சதும் நீதானா…
வெடி கண்ணி வச்சதும் நீதானா…
கட்டில் போட்டு நான் கப்பம் கட்ட…
காமன் சொன்னானா…

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
பெண் : நான் தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

ஆண் : மஞ்சக் காட்டு மைனா…
பெண் : உன்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM

பெண் : பட்டிக்காட்டு முத்து நீயோ…
படிக்காத மேதை…
தொட்டுத் தொட்டுப் பேசத்தானே…
துடித்தாளே ராதை…

ஆண் : கள்ளம் கபடமில்லை நானோ…
அறியாத பேதை…
மக்கள் மனம்தானே எந்தன்…
வழுக்காத பாதை…

பெண் : ஹேய்… கொடுத்தால நான் வந்தேன்…
எடுத்தால வேண்டாமா…

ஆண் : அடுத்தாளு பாராமல்…
தடுத்தாள வேண்டாமா…

பெண் : முடி கொண்ட உன் மார்பில்…
முகம் சாய்க்க வேண்டாமா…

ஆண் : முடி போட்டு நம் சொந்தம்…
முடிவாக வேண்டாமா…

பெண் : தடையேதும் இல்லாமல்…
தனித்தாள வேண்டாமா…

ஆண் & பெண் : தில்லானா தில்லானா…
பெண் : நான் தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா… ஹோ…

ஆண் : மஞ்சக் காட்டு மைனா…
பெண் : உன்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM

ஆண் : கண்ணு வச்சதும் நீதானா…
வெடி கண்ணி வச்சதும் நீதானா…

பெண் : கட்டில் போட்டு நீ கப்பம் கட்ட…
காமன் சொன்னானா…

BGM

பெண் : திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…

BGM

பெண் : திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில்…

BGM

ஆண் : சிவப்பான ஆண்கள் இங்கே…
சிலகோடி உண்டு…
கறுப்பான என்னைக் கண்டு…
கண் வைத்ததென்ன…

பெண் : கடல் வண்ணம் வானின் வண்ணம்…
கருவண்ணம்தானே…
கடல் வானம் காணும் போது…
உனைக் கண்டேன் நானே…

ஆண் : மண்ணோடு சேராமல் நடக்கின்றேன் உன்னாலே…
பெண் : மருதாணி பூசாமல் சிவக்கின்றேன் உன்னாலே…

ஆண் : சுட்டுவிழி கண்டாலே சொக்குதடி தன்னாலே…
பெண் : சிக்குப்பட்ட எள் போலே…
நொக்கு பட்டேன் உன்னாலே…

ஆண் : கட்டுத்தறி காளை நானும்…
கட்டுப்பட்டேன் உன்னாலே…

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
நீ தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
நீ தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

ஆண் : ஹோ… மஞ்சக் காட்டு மைனா…
என்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM

ஆண் : கண்ணு வச்சதும் நீதானா…
வெடி கண்ணி வச்சதும் நீதானா…
கட்டில் போட்டு நான் கப்பம் கட்ட…
காமன் சொன்னானா…

ஆண் : தில்லானா தில்லானா…
பெண் : நான் தித்திக்கின்ற தேனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

குழு : தில்லானா தில்லானா தில்லானா…

ஆண் : மஞ்சக் காட்டு மைனா…
பெண் : உன்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM

பெண் : திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா…

BGM


Notes : Thillana Thillana Song Lyrics in Tamil. This Song from Muthu (1995). Song Lyrics penned by Vairamuthu. தில்லானா தில்லானா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top