கண்ணாடி நீ 

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நிரஞ்சன் பாரதிஎஸ். பி. பி. சரண் & பவதாரணியுவன் ஷங்கர் ராஜாமங்காத்தா

Kannadi Nee Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கண்ணாடி நீ கண்ஜாடை நான்…
என் வீடு நீ உன் ஜன்னல் நான்…
என் தேடல் நீ உன் தேவை நான்…
என் பாடல் நீ உன் வார்த்தை நான்…

ஆண் : என் பாதி நீ உன் பாதி நான்…
என் ஜீவன் நீ உன் தேகம் நான்…
என் கண்கள் நீ உன் வண்ணம் நான்…
என் உள்ளம் நீ உன் எண்ணம் நான்…

பெண் : கண்ணோடு வா நீ… ஹே ஹே…
மோக தாளம் போடு நீ… ஹே ஹே…
ராஜா இன்று வானோடு மேகங்கள்…
தீண்டாமல் தொட்டு செல்ல…

பெண் : என் மேனி நீ உன் ஆடை நான்…
என் பேச்சு நீ உன் மேடை நான்…
என் பாதை நீ உன் பாதம் நான்…
என் தென்றல் நீ உன் வாசம் நான்…

BGM

ஆண் : என்னை நீ இன்று உணர்ந்து கொண்டே…
உன்னை என்னோடு தொடர்ந்து நான் கண்டேன்…

பெண் : எதோ ஏதேதோ நடந்து நான் நின்றேன்…
வானம் மேலேதான் பறந்து நான் சென்றேன்…

ஆண் : உன் கண்கள் ஓயாமல்…
என் நெஞ்சை தீயில் தள்ள…

ஆண் : கண்ணாடி நீ…
பெண் : கண்ஜாடை நான்…
ஆண் : என் வீடு நீ…
பெண் : உன் ஜன்னல் நான்…

ஆண் : என் தேடல் நீ…
பெண் : உன் தேவை நான்…
ஆண் : என் பாடல் நீ…
பெண் : உன் வார்த்தை நான்…

BGM

பெண் : தூரம் எல்லாமே உடைந்து போக…
பாரம் எல்லாமே வளர்ந்து நோயாக…

ஆண் : வீரம் கொண்டாடும் கலைஞனாக…
ஈரம் மண்மேலே விழுந்து தீயாக…

பெண் : தீராத போர் ஒன்று…
நீ தந்து என்னை வெல்ல…

பெண் : என் மேனி நீ…
ஆண் : உன் ஆடை நான்…
பெண் : என் பேச்சு நீ…
ஆண் : உன் மேடை நான்…

பெண் : என் பாதை நீ…
ஆண் : உன் பாதம் நான்…
பெண் : என் தென்றல் நீ…
ஆண் : உன் வாசம் நான்…


Notes : Kannadi Nee Song Lyrics in Tamil. This Song from Mankatha (2011). Song Lyrics penned by Niranjan Bharathi. கண்ணாடி நீ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top