தீரா உலா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஏ.ஆர்.ரகுமான், தர்ஷனா & நிகிதா காந்திஏ.ஆர்.ரகுமான்ஓ காதல் கண்மணி

Theera Ulaa Song Lyrics in Tamil


ஆண் : தீரா உலா தீரா கனா…
தீரா உலா தீரா விழா… தீரா…

BGM

ஆண் : காற்று வெளியிடை மெல் இசையாய்…
மென் சிறகாய்…
கால வெளியிடை போா் கனமாய்…
அற்புதமாய்…

ஆண் : காற்று வெளியிடை…
கால வெளியிடை…
காற்று வெளியிடை கொஞ்சும்…

ஆண் : தீரா உலா தீரா கனா…
தீரா உலா தீரா விழா… தீரா…

BGM

பெண் : பிாிவொன்று நேருமென்று தொியும் கண்ணா…
என் பிாியத்தை அதனாலே குறைக்கமாட்டேன்…
சாிந்து விடும் அழகென்று தொியும் கண்ணா…
என் சந்தோச கலைகளை நான் நிறுத்தமாட்டேன்…

ஆண் : தீரா உலா தீரா கனா…
தீரா உலா தீரா விழா… தீரா…

BGM

ஆண் : காற்று வெளியிடை மெல் இசையாய்…
மென் சிறகாய்…
கால வெளியிடை போா் கனமாய்…
அற்புதமாய்…

ஆண் : காற்று வெளியிடை…
கால வெளியிடை…
காற்று வெளியிடை கொஞ்சும்…

ஆண் : தீரா உலா தீரா கனா…
தீரா உலா தீரா விழா… தீரா…

BGM


Notes : Theera Ulaa Song Lyrics in Tamil. This Song from O Kadhal Kanmani (2015). Song Lyrics penned by Vairamuthu. தீரா உலா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top