சங்கீத மேகம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
முத்துலிங்கம்எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம்இளையராஜாஉதய கீதம்

Sangeetha Megam Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம்…
ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்…
நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே…
நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே…
என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே…

ஆண் : சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம்…
ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்…

BGM

ஆண் : போகும் பாதை தூரமே…
வாழும் காலம் கொஞ்சமே…
ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினில்…
நீ நீந்தவா…

ஆண் : போகும் பாதை தூரமே…
வாழும் காலம் கொஞ்சமே…
ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினில்…
நீ நீந்தவா…

ஆண் : இந்த தேகம் மறைந்தாலும்…
இசையாய் மலர்வேன்…
இந்த தேகம் மறைந்தாலும்…
இசையாய் மலர்வேன்…
கேளாய் பூமனமே… ஓஓ…

ஆண் : சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம்…
ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்…

BGM

ஆண் : உள்ளம் என்னும் ஊரிலே…
பாடல் என்னும் தேரிலே…
நாளும் கனவுகள் ராஜ பவனிகள் போகின்றதே…

ஆண் : உள்ளம் என்னும் ஊரிலே…
பாடல் என்னும் தேரிலே…
நாளும் கனவுகள் ராஜ பவனிகள் போகின்றதே…

ஆண் : எந்தன் மூச்சும் இந்த பாட்டும்…
அணையா விளக்கே…
எந்தன் மூச்சும் இந்த பாட்டும்…
அணையா விளக்கே…
கேளாய் பூமனமே… ஓஓ…

ஆண் : சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம்…
ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்…
நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே…
நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே…
என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே… ஓஓ…

ஆண் : சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம்…
ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்…


Notes : Sangeetha Megam Song Lyrics in Tamil. This Song from Udhaya Geetham (1985). Song Lyrics penned by Muthulingam. சங்கீத மேகம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top