பூவுக்கென்ன பூட்டு

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துநோயல் ஜேம்ஸ் & அனுபமாஏ. ஆர். ரகுமான்பம்பாய்

Poovukkenna Poottu Song Lyrics in Tamil


பெண் : பூவுக்கென்ன பூட்டு…
காற்றுக்கென்ன ரூட்டு…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : வானும் மண்ணும் யாருக்கு…
நீயும் நானும் யாருக்கு…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

BGM

பெண் : நீ சிரிச்சா தீவானா…
கை கொடுத்தா மஸ்தானா…
குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : நீயும் நானும் ஒன்னானா…
ரூப்பு தேரா மஸ்தானா…
குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : நீ சிரிச்சா தீவானா…
கை கொடுத்தா மஸ்தானா…
குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : நீயும் நானும் ஒன்னானா…
ரூப்பு தேரா மஸ்தானா…
குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : சோலைகிளி என்ன ஒரு கவலை…
எப்போதும் பறவைகள் அழுவதில்லை…
சூரியனில் என்றும் இரவு இல்லை…
எப்போதும் சொர்க்கத்துக்குத் தடையில்லை…

குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

பெண் : காணத்தானே கண்கள்…
கண்ணீர் சிந்த இல்லை…
மேகங்கள் மண் விழுந்து…
காயங்கள் ஆனதில்லை…

ஆண் : காணத் தானே கண்கள்…
கண்ணீர் சிந்த இல்லை…

பெண் : மேகங்கள் மண் விழுந்து…
காயங்கள் ஆனதில்லை வாழத்தானே…

BGM

பெண் & ஆண் : வாழத்தானே வாழ்க்கை வீழ்வதற்கு இல்லை…
பொல்லாத ஜாதி மதம் இறைவனும் சொல்லவில்லை…

BGM

பெண் : பாடத்தானே நெஞ்சம் மௌனம் என்ன என்ன…
ஆசைக்கு ரெக்கை கட்டி கட்டவிழ்த்து ஆட விடு…
ஆசைக்கு ரெக்கை கட்டி கட்டவிழ்த்து ஆட விடு…

ஆண் : வெல்லத்தானே வீரம்…
கொல்வதற்கு இல்லை…
கையோடு கைசேர்த்து வானத்தையே தொட்டுவிடு…

BGM

குழு : குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…
குல்லா குல்லா ஹல்லா குல்லா…

குழு : காணத்தானே கண்கள் கண்ணீர் சிந்த இல்லை…
வாழத்தானே வாழ்க்கை வீழ்வதற்கு இல்லை…
பாடத்தானே நெஞ்சம் மௌனம் என்ன என்ன…
வெல்லத்தானே வீரம் கொல்வதற்கு இல்லை…

குழு : நீ சிரிச்சா தீவானா…
கைகொடுத்தா மஸ்தானா…

BGM

குழு : நீயும் நானும் ஒன்னானா…
ரூப்பு தேரா மஸ்தானா…

BGM

குழு : நீ சிரிச்சா தீவானா…
கைகொடுத்தா மஸ்தானா…
நீயும் நானும் ஒன்னானா…
ரூப்பு தேரா மஸ்தானா…

BGM


Notes : Poovukkenna Poottu Song Lyrics in Tamil. This Song from Bombay (1995). Song Lyrics penned by Vairamuthu. பூவுக்கென்ன பூட்டு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top