ஓம் என்னும் ப்ரணவ

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம்சீர்காழி கோவிந்தராஜன்டி.பி.ராமச்சந்திரன்விநாயகர் பாடல்கள்

Om Enum Pranava Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்… ஆ…

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்…
உலகெலாம் ஒளி தரும் திரு நிறைந்தாய்…
உலகெலாம் ஒளி தரும் திரு நிறைந்தாய்…
கஜமுகனே…

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்…

ஆண் : ஞான விநாயகா வரம் தருவாய்…

BGM

ஆண் : ஞான விநாயகா வரம் தருவாய்…
நாவினில் நல்லிசை…

BGM

ஆண் : நாவினில் நல்லிசை நலம் அருள்வாய்…
கஜமுகனே…

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்…

BGM

ஆண் : முன்னவா மூத்தவா முழுமுதலே…

BGM

ஆண் : முன்னவா மூத்தவா முழுமுதலே…
மூண்டிடும் வினைகளை தீர்த்தருளே…
அண்ணலே நின் மலர் அடி பணிந்தேன்… ஆ…
அண்ணலே நின் மலர் அடி பணிந்தேன்…

ஆண் : அனுதினம் பாடியே…
அனுதினம் பாடியே மனம் மகிழ்ந்தேன்…
கஜமுகனே…

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்…
உலகெலாம் ஒளி தரும் திரு நிறைந்தாய்…
கஜமுகனே…

ஆண் : ஓம் எனும் பிரணவ உரு அமைந்தாய்…

BGM


Notes : Om Enum Pranava Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Ulundurpettai Shanmugam. ஓம் என்னும் ப்ரணவ பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top