நிலவை கொண்டு வா

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துபி. உன்னிகிருஷ்ணன் & அனுராதா ஸ்ரீராம்தேவாவாலி

Nilavai Konduva Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : நிலவை கொண்டு வா…
கட்டிலில் கட்டி வை…
மேகம் கொண்டு வா…
மெத்தை போட்டு வை…

ஆண் : நிலவை பிடித்தேன்…
கட்டிலில் கட்டினேன்…
மேகம் பிடித்தேன்…
மெத்தை விரித்தேன்…

பெண் : காயும் சூரியனை…
கடலுக்குள் பூட்டி வை…
இரவு தொடர்ந்திட…
இந்திரனை காவல் வை…

ஆண் : காயும் சூரியனை…
கடலுக்குள் பூட்டினேன்…
இரவு தொடர்ந்திட…
இந்திரனை நம்பினேன்…

பெண் : இன்று முதல் இரவு…

ஆண் : இன்று முதல் இரவு…
நீ என் இளமைக்கு உணவு…
இன்று முதல் இரவு…
நீ என் இளமைக்கு உணவு…

ஆண் : கிள்ளவா…
உன்னை கிள்ளவா…
இல்லை அள்ளவா நீ வா…

BGM

ஆண் : வரவா வந்து தொடவா…
உன் ஆடைக்கு விடுதலை தரவா…

பெண் : அவசரம் கூடாது…
அனுமதி தரும் வரையில்…
பொதுவா நான் சொன்னா…
நீ சொன்ன படி கேட்கும் காது…

ஆண் : இது போன்ற விசயத்தில்…
உன் பேச்சி உதவாது…

பெண் : மெல்ல இடையினை தொடுவாயா…
மெல்ல உடையினை களைவாயா…
நான் துடிக்கையில் வேடிக்கையில்…
முத்தங்கள் தருவாயா…

ஆண் : போதுமா அது போதுமா…
ஆசை தீருமா… வாம்மா…

பெண் : மாமா…

BGM

பெண் : மாமா என் மாமா…
இந்த நிலவை ஊதி அணைப்போமா…

ஆண் : காணாத உன் கோலம்…
கண்கொண்டு காண்கின்றதே…

பெண் : இதழால் உன் இதழால்…
என் வெட்கம் துடைத்துவிடுவாயா…

ஆண் : அங்கத்தில் வெட்கங்கள்…
எங்கெங்கு சொல்வாயா…

பெண் : தேன் எங்கெங்கு உண்டு என்று…
பூ வண்டுக்கு சொல்லாவிட்டால்…
அதுதான் தேடி உண்ணாமல்…
பேரின்பம் வாராதுதான்…

ஆண் : இன்பமா பேரின்பமா…
அது வேண்டுமா வாமா…

பெண் : மாமா…

பெண் : நிலவை கொண்டு வா…
கட்டிலில் கட்டி வை…
மேகம் கொண்டு வா…
மெத்தை போட்டு வை…

ஆண் : நிலவை பிடித்தேன்…
கட்டிலில் கட்டினேன்…
மேகம் பிடித்தேன்…
மெத்தை விரித்தேன்…

பெண் : காயும் சூரியனை…
கடலுக்குள் பூட்டி வை…
இரவு தொடர்ந்திட…
இந்திரனை காவல் வை…

ஆண் : காயும் சூரியனை…
கடலுக்குள் பூட்டினேன்…
இரவு தொடர்ந்திட…
இந்திரனை நம்பினேன்…

பெண் : இன்று முதல் இரவு…

ஆண் : இன்று முதல் இரவு…
நீ என் இளமைக்கு உணவு…
இன்று முதல் இரவு…
நீ என் இளமைக்கு உணவு…

ஆண் : கிள்ளவா…
உன்னை கிள்ளவா…
இல்லை அள்ளவா நீ வா…

ஆண் : கிள்ளவா…

பெண் : கிள்ளவா…

ஆண் : உன்னை கிள்ளவா…

பெண் : கிள்ளவா…

ஆண் : இல்லை அள்ளவா நீ வா…

பெண் : அள்ளவா…

ஆண் & பெண் : நீ வா…


Notes : Nilavai Konduva Song Lyrics in Tamil. This Song from Vaali (1999). Song Lyrics penned by Vairamuthu. நிலவை கொண்டு வா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top