நெஞ்சமே நெஞ்சமே

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மோகன்ராஜன்அனிருத் ரவிசந்தர் அனிருத் ரவிசந்தர்டாக்டர்

Nenjame Nenjame Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : நெஞ்சமே நெஞ்சமே…
என் நெஞ்சமே…
உருகுமே உடையுமே…
வா கொஞ்சமே…
நெஞ்சமே…
உருகுமே நெஞ்சமே…

ஆண் : ஐயோ… நெஞ்சமே நெஞ்சமே…
என் நெஞ்சமே…
கரையுமே கலையுமே…
வா கொஞ்சமே…
நெஞ்சமே…
கரையுமே நெஞ்சமே…

ஆண் : அட கண்ணா பின்னா கனவோடுதான்…
நான் உன்ன உன்ன நினைச்சேன்…
அடி ஒன்னா ரெண்டா வலியோடத்தான்…
இப்போ துண்டா துண்டா உடைஞ்சேன்…

ஆண் : தவித்தேனே… உன் நினைவில்…
துடித்தேனே… உன் பிரிவில்…
அடி போடி…
வலி தாங்கல… தாங்கல…
தாங்கலையே…

ஆண் : தவித்தேனே… உன் நினைவில்…
துடித்தேனே… உன் பிரிவில்…
அடி போடி…
வலி தாங்கல… தாங்கல…
தாங்கலையே…

BGM

ஆண் : என்னை விட்டு…
நீ தூரம் போகாதடி…
கண்கள் ரெண்டும்…
கண்ணீரில் தூங்காதடி…
உன் கூடவே…
வாழ்கின்ற நிழல் நானடி…
நிழலுக்குதான்…
வாய் பேச தெரியாதடி…

ஆண் : உன்னோடும் இல்லாமல்…
என்னோடும் இல்லாமல்…
நான் வாழ போகிறேன்…
ஏராள வலியோடு…
ஏதேதோ நினைவோடு…
ஏன் வாடுறேன்…

ஆண் : அட கண்ணா பின்னா கனவோடுதான்…
நான் உன்ன உன்ன நினைச்சேன்…
அடி ஒன்னா ரெண்டா வலியோடதான்…
இப்போ துண்டா துண்டா உடைஞ்சேன்…

ஆண் : தவித்தேனே… உன் நினைவில்…
துடித்தேனே… உன் பிரிவில்…
அடி போடி…
வலி தாங்கல… தாங்கல…
தாங்கலையே…

ஆண் : தவித்தேனே… உன் நினைவில்…
துடித்தேனே… உன் பிரிவில்…
அடி போடி…
வலி தாங்கல… தாங்கல…
தாங்கலையே…

BGM

ஆண் : நெஞ்சமே நெஞ்சமே…
என் நெஞ்சமே…
உருகுமே உடையுமே…
வா கொஞ்சமே…
நெஞ்சமே…
உருகுமே நெஞ்சமே…

ஆண் : ஐயோ… நெஞ்சமே நெஞ்சமே…
என் நெஞ்சமே…
கரையுமே கலையுமே…
வா கொஞ்சமே…
நெஞ்சமே…
கரையுமே நெஞ்சமே…


Notes : Nenjame Nenjame Song Lyrics in Tamil. This Song from Doctor (2020). Song Lyrics penned by Mohanrajan. நெஞ்சமே நெஞ்சமே பாடல் வரிகள்


Scroll to Top