ஹேய் அமிகோ

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துலெஸ்லி லெவிஸ் & ஜொனிடா காந்தி ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்காப்பான்

Hey Amigo Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஹேய்… மி அமிகோ…
விஷ்கோ… கிஸ்கோ…
லெட் தி ஹனி ப்ளோவ்…
நான் சாண்டியாகோ…
நெவெர்… எவர்…
டோன்ட் லெட் மீ கோ…

ஆண் : எஹ்… அமாடோ… .
வா வா என்னோடு…
சொலாண்டோ…
நீ என் ஸ்வீட் ஹார்ட்டோ…
மொமெண்டோ…
நீ பார்க்க பார்க்க பரவசம்…

ஆண் : ஓ பைலாண்டோ…
வந்தாடு சேர்ந்து ஐலாண்டோ…
மூச்சோடு மூச்சு லிபிடோ…
உன் பார்வைக்குள்ளே பழரசம்…

BGM

ஆண் : வா… என் கஜானா…
கொள்ளை கொள்ள…
நான் வந்தேனா…
நீ பொன் சவானா…
மஞ்சள்… மஞ்சம்… அடி நீதானா…

பெண் : ஹேய்… ஏய்…

ஆண் : அட்லாண்டிக்கின் ஆழம்…
அரபிக் கடலும் நீளம்…
அதுவே உந்தன் கண்கள்…
பெண் குருவியே…

ஆண் : இடையின் துள்ளல் போதும்…
என் இதயம் நெற்றியில் ஏறும்…
எல்லா திசையும் மாறும்…
என் அரசியே…
ஹேய்… ஹேய்ய்…

ஆண் : துலாவும்…
உன் பார்வை நெஞ்சில்… உலாவும்…
அதில் தோற்று போகும்… நிலாவும்…
நீ உலகின் எட்டாம் அதிசயம்…

பெண் : வோஹு வொஹ் ஹு……

ஆண் : வினோதம்…
அடி உன்னால் எகுருது… விவேகம்…
நீ கொள்ளும் ஆண்கள்… அநேகம்…
உன் கொள்ளை அழகு கொலை களம்…

BGM

பெண் : லா… வா… ஹேய்… அ…
ஹ்ம்ம்… ஆஅ… தறி…
டூ.. ஹேய்… ஓ… னா… ஆ…
ஹேய்… ஓஹோ…

பெண் : உன் கண்ணால்…
கண்ணால்… சொன்னால்
சுகம் கிட்டாது…
கையால்… கையால்..
மெய்யால்… தொடு…
பொய்யால்… பொய்யால்…
பையா… கவி சொல்லாதே…
இன்பம்… துன்பம்… ரெண்டும் கொடு…

பெண் : வெட்டி பேச்சு பேசி…
பெண்மை நிறையாது…
என் அழகெல்லாம் வெப்பம் கொள்ள…
நெருக்கி விடு…
என்னை உடைக்காமல்…
உயிர் இனிக்காது…
உன் வன்முறை இன்றி…
எந்தன் இரவு கழியாது…

பெண் : கண்ணோடு கண்கள்… கண்டாலே..
போதாது மேலும் கீழும்…
கையேடு கைகள்… சேராமல்…
தீராது… எந்தன் மோகம்…
சக்கரை வேண்டும் என்றால்…
கரும்பு சக்கை ஆக வேண்டும்…

பெண் : ஓஹோ…
தாங்காது… நீ தள்ளி சென்றால்…
ஆடாது… என் ஆசை பேயோ…
விடாது… என் மோக காட்டில் மூழ்கிடு…

பெண் : ஏய்… ஆடாது… என் ஜோடி பூவோ…
சுடாது… நீ தள்ளி செல்ல…
விடாது… நீ கோடிக்கையால் தொடு தொடு…

குழு (ஆண்கள்) : எஹ்… அமாடோ…
வா வா என்னோடு…
சொலாண்டோ…
நீ என் ஸ்வீட் ஹார்ட்டோ…
மொமெண்டோ…
நீ பார்க்க பார்க்க பரவசம்…

பெண் : ஹேய் ஏய்ய்….

குழு (ஆண்கள்) : ஓ பைலாண்டோ…
வந்தாடு சேர்ந்து…
ஐலாண்டோ… மூச்சோடு மூச்சு…
லிபிடோ… உன் பார்வைக்குள்ளே பழரசம்…

பெண் : லேலேலேலே… அமிகோ…

குழு (ஆண்கள்) : எஹ்… அமாடோ….
வா வா என்னோடு…
சொலாண்டோ…
நீ என் ஸ்வீட் ஹார்ட்டோ…

பெண் : எஹ்… பிலாண்டோ…

குழு (ஆண்கள்) : மொமெண்டோ…
நீ பார்க்க பார்க்க பரவசம்…

பெண் : ஹேய்ய்…

பெண் : ஹோ… ஓ ஓஒ… லெட்ஸ் கோ…

குழு (ஆண்கள்) : ஓ பைலாண்டோ…
வந்தாடு சேர்ந்து…
ஐலாண்டோ… மூச்சோடு மூச்சு…
லிபிடோ… உன் பார்வைக்குள்ளே பழரசம்…
எஹ் அமாடோ…


Notes : Hey Amigo Song Lyrics in Tamil. This Song from Kaappaan (2019). Song Lyrics penned by Vairamuthu.ஹேய் அமிகோ பாடல் வரிகள்


Scroll to Top