முதலாம் சந்திப்பில்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா. விஜய்பி. உன்னிகிருஷ்ணன் & சுவர்ணலதாபரணிசார்லி சாப்ளின்

Mudhalaam Sandhippil Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : முதலாம் சந்திப்பில்…
நான் அறிமுகம் ஆனேனே…
இரண்டாம் சந்திப்பில்…
என் இதயம் கொடுத்தேனே…

பெண் : மூன்றாம் சந்திப்பில்…
முகத்தை மறைத்தேன்…
நான்காம் சந்திப்பில்…
நகத்தை கடித்தேன்…

பெண் : காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடா…
அட காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடா…

ஆண் : ஐந்தாம் சந்திப்பில்…
நான் ஐக்கியம் ஆனேனே…
ஆறாம் சந்திப்பில்…
நான் பைத்தியம் ஆனேனே…

ஆண் : ஏழாம் சந்திப்பில்…
எட்டி பிடித்தேன்…
எட்டாம் சந்திப்பில்…
கட்டி பிடித்தேன்…

ஆண் : காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடி…
அடி காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடி…

ஆண் : இன்னும் கோடி கோடி ஆசை…
நெஞ்சில் உள்ளே உள்ளதடி…

பெண் : முதலாம் சந்திப்பில்…
நான் அறிமுகம் ஆனேனே…
இரண்டாம் சந்திப்பில்…
என் இதயம் கொடுத்தேனே…

BGM

ஆண் : அதிகாலை நேரத்திலே…
கோலங்கள் நீயும் போட…
தொலைவாக நான் நின்று…
உன்னை சந்திப்பேன்…

பெண் : நூறாண்டு வயதான…
உள்ளூரு நூலகத்தில்…
மறைவாக மறைவாக…
தினம் சந்திப்போம்…
பேருந்துக்குள்ளேதான்…
பெரு மூச்சால் சந்திப்போம்…

ஆண் : காலை நேரத்தில்…
உன் கடிதம் சந்திப்பேன்…
மாலை நேரத்தில்…
உன் மடியில் சந்திப்பேன்…

பெண் : சாயங்காலம் சாலை ஓரம்…
நீயும் நானும் பிாியும் நேரம்…
இருவரும் கூடி இமைகளை மூடி…
இதழால் சந்திப்போம்…

BGM

பெண் : இ.பி.கோ. சட்டம் போட்டு…
ஊர் அடங்க செய்தாலும்…
ஓடோடி ஒரு நொடியில்…
உன்னை சந்திப்பேன்…

ஆண் : இரு கையில் ஆணி வைத்து…
சிலுவைக்குள் அறைந்தாலும்…
உயிர் நீது உடன் வந்து…
உன்னை சந்திப்பேன்…
பூவாக நீ ஆனால்…
காற்றாகி சந்திப்பேன்…

பெண் : போதி மரமாக நீ மாறி போனாலும்…
புத்தமதமாகி நான் உன்னை சந்திப்பேன்…

ஆண் : ஆயுள் உள்ள காலம் வரை…
அன்பே நாமும் கூடி வாழ…
நம்மை பெற்ற அம்மா அப்பா…
இருவரை சந்திப்போம்…

பெண் : முதலாம் சந்திப்பில்…
நான் அறிமுகம் ஆனேனே…
இரண்டாம் சந்திப்பில்…
என் இதயம் கொடுத்தேனே…

பெண் : மூன்றாம் சந்திப்பில்…
முகத்தை மறைத்தேன்…
நான்காம் சந்திப்பில்…
நகத்தை கடித்தேன்…

பெண் : காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடா…
அட காதல் வந்தது காதல் வந்தது…
காதல் வந்ததடா…
இன்னும் கோடி கோடி ஆசை…
நெஞ்சில் உள்ளே உள்ளதடா…


Notes : Mudhalaam Sandhippil Song Lyrics in Tamil. This Song from Charlie Chaplin (2002). Song Lyrics penned by Pa. Vijay. முதலாம் சந்திப்பில் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top