மழை குருவி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஏ.ஆர்.ரகுமான்ஏ.ஆர்.ரகுமான்செக்கச்சிவந்த வானம்

Mazhai Kuruvi Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : நீல மழை சாரல்…
தென்றல் நெசவு நடத்தும் இடம்…

ஆண் : நீல மழை சாரல்…
வானம் குனிவதிலும்…
மண்ணை தொடுவதிலும்…
காதல் அறிந்திருந்தேன்…

ஆண் : கானம் குறைந்துவரும்…
மௌன திருவெளியில்…
ஒரு ஞானம் வளர்த்துருந்தேன்…

ஆண் : இதயம் எரித்திருந்தேன்…
நான் இயற்கையில் திளைத்திருந்தேன்…

ஆண் : சிட்டு குருவி ஒன்று…
சினேக பார்வை கொண்டு…
வட்ட பாறையின் மேல்…
என்னை வா வா என்றது…

ஆண் : கிச்சு கிச் என்றது…
கிட்ட வா என்றது…
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது…

ஆண் : கிச்சு கிச் என்றது…
கிட்ட வா என்றது…
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது…

ஆண் : ஒற்றை சிறு குருவி…
நடத்தும் ஓரங்க நாடகத்தில்…
சற்றே திளைத்திருந்தேன்…

ஆண் : கிச்சு கிச் என்றது…
கிட்ட வா என்றது…
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது…

ஆண் : ஒரு நாள் கனவில்…
இது பேரற்ற பேர் உறவோ…
யார் வரவோ…

ஆண் : நீ கண் தொட்டு கடந்திடும் காற்றோ…
இல்லை கனவில் நான் கேட்க்கும் பாட்டோ…
இது உறவோ… இல்லை பரிவோ…

ஆண் : நீல மழை சாரல்…
னனன… னனன னா…

ஆண் : அழகை அசைத்தபடி பறந்து…
ஆகாயம் கொத்தியதே…
உலகை உதறி விட்டு சற்றே…
உயரே பறந்ததுவே…

ஆண் : கிச்சு கிச் என்றது…
கிட்ட வா என்றது…
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது…

ஆண் : கிச்சு கிச் என்றது…
கிட்ட வா என்றது…
பேச்சு ஏதுமின்றி பிரியமா என்றது…

ஆண் : முகிலில் சர சர சரவென்று கூட…
இடி வந்து பட பட படவென்று வீழ…
மழை வந்து சட சட சடவென்று சேர…
அடை மழை காட்டுக்கு குடயில்லை மூட…

ஆண் : வானவெளி மண்ணில் நழுவி விழுந்ததென்ன…
திசையெல்லாம் மழையில் கரைந்து தொலைந்ததென்ன…

ஆண் : சிட்டு சிறுகுருவி பரந்த திசையும் தெரியவில்லை…
விட்டு பிரிந்துவிட்டேன்…
பிரிந்த வேதனை சுமந்திருந்தேன்…

ஆண் : விட்டு பிரிந்தேன் பிரிந்தேன்…
உயிர் நனைந்தேன் நனைந்தேன்…
அந்த சிறு குருவி இப்போது…
அலைந்து துயரப்படுமோ… துயரப்படுமோ…

ஆண் : இந்த மழை சுமந்து…
அதன் ரெக்கை வலித்திடுமோ… வலித்திடுமோ…

ஆண் : காற்றில் அந்நேரம்…
கதையே வேறு கதை…
கூட்டை மறந்துவிட்டு…
குருவி கும்மியடித்து கான்…

ஆண் : சொட்டும் மழை சிந்தும்…
அந்த சுகத்தில் நனையாமல்…
என்னை எட்டி போனவனை…
எண்ணி எண்ணி அழுதது கான்…
அழுதது அழுதது கான்…

ஆண் : காற்றில் அந்நேரம்…
கதையே வேறு கதை…
கூட்டை மறந்துவிட்டு…
குருவி கும்மியடித்து கான்…

ஆண் : சொட்டும் மழை சிந்தும்…
அந்த சுகத்தில் நனையாமல்…
என்னை எட்டு போனவனை…
எண்ணி எண்ணி அழுதது கான்…
அழுதது கான்…

BGM


Notes : Mazhai Kuruvi Song Lyrics in Tamil. This Song from Chekka Chivantha Vaanam (2018). Song Lyrics penned by Vairamuthu. மழை குருவி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top