மாயம் செய்தாயோ

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாசங்கீதா ராஜேஷ்வரன்விஜய் ஆண்டனிவேலாயுதம்

Mayam Seidhayo Song Lyrics in Tamil


ஆண் : தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…

ஆண் : தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…
தக்கனக்கு தக்க தும்…

BGM

பெண் : மாயம் செய்தாயோ…
நெஞ்சை காயம் செய்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : கொல்ல வந்தாயோ…
பதில் சொல்ல வந்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : வாரி சென்றாய் பெண்ணை…
பார்த்து நின்றேன் கண்ணை…
ஏது செய்தாய் என்னை…
கேட்டு நின்றேன் உன்னை…

பெண் : மாயம் செய்தாயோ…
நெஞ்சை காயம் செய்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : கொல்ல வந்தாயோ…
பதில் சொல்ல வந்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

ஆண் : ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ ஹோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

BGM

பெண் : நானே செடி வளரும் தோட்டம் ஆனேன்…
யானை வந்து போன சோலை ஆனேன்…
காதல் கரை புரண்டு ஓட பார்த்தேன்…
தூண்டில் முள் நுனியில் உயிரை கோர்த்தேன்…

பெண் : என்னை செவி கண்டு…
சிறு வெகு தூரம் விழுந்தேன்…
என் பெயரை நான் மறந்து…
கல் போல கிடந்தேன்…

பெண் : மாயம் செய்தாயோ…
நெஞ்சை காயம் செய்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : கொல்ல வந்தாயோ…
பதில் சொல்ல வந்தாயோ…

BGM

பெண் : வேர்வை துளி முகத்தில் வைர கற்கள்…
அழகை கூற தமிழில் இல்லை சொற்கள்…
மீசை முடி கரிய அருகம் புற்கள்…
தாவி மெல்ல கடிக்க ஏங்கும் பற்கள்…

பெண் : உன் அருகில் முள் செடியும்…
அழகாக தெரியும்…
உன் எதிரில் தோன்றுகையில்…
துரும்பாகும் மலையும்…

பெண் : மாயம் செய்தாயோ…
ஆண் : ஹம்மா ஹம்மா ஹம்மம்மா…
பெண் : நெஞ்சை காயம் செய்தாயோ…
ஆண் : ஹம்மா ஹம்மா ஹம்மம்மா…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : கொல்ல வந்தாயோ…
ஆண் : ஹம்மா ஹம்மா ஹம்மம்மா…
பெண் : பதில் சொல்ல வந்தாயோ…
ஆண் : ஹம்மா ஹம்மா ஹம்மம்மா…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : வாரி சென்றாய் பெண்ணை…
பார்த்து நின்றேன் கண்ணை…
ஏது செய்தாய் என்னை…
கேட்டு நின்றேன் உன்னை…

பெண் : மாயம் செய்தாயோ…
நெஞ்சை காயம் செய்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

பெண் : கொல்ல வந்தாயோ…
பதில் சொல்ல வந்தாயோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…

ஆண் : ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ ஹோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…
ஆண் : ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ ஹோ…
குழு : யு காட் டு டூ இட்…


Notes : Mayam Seidhayo Song Lyrics in Tamil. This Song from Velayudham (2011). Song Lyrics penned by Viveka. மாயம் செய்தாயோ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top