மச்சான் மச்சான்

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்இளையராஜா & பெலா ஷெண்டேயுவன் ஷங்கர் ராஜாசிலம்பாட்டம்

Machaan Machaan Song Lyrics in Tamil


—BGM—

ஆண் : மச்சான் மச்சான்…
உன் மேல ஆசை வச்சான்…
வச்சு தச்சான் தச்சான்…
உசுரோட உன்னை தச்சான்…

பெண் : மச்சான் மச்சான்…
என் மேல ஆசை வச்சான்…
வச்சு தச்சான் தச்சான்…
உசுரோட என்னை தச்சான்…

ஆண் : ஏழேழு சென்மந்தான் எடுத்தாலும் எப்போதும்…
நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன சொமப்பேனே… ஏ…

பெண் : தாயாகி சில நேரம்…
சேயாகி சில நேரம்…
மடிமேல உன்னை சொமப்பேனே… ஏ…
சந்தோஷத்தில் என்னை மறப்பேனே… ஓஓ…

ஆண் : கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட… நெஞ்சுக்குள்ள…

பெண் : கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
வந்துபுட்ட செஞ்சுபுட்ட என்னை உனக்குதான்…

ஆண் : மச்சான் மச்சான்…
உன் மேல ஆசை வச்சான்…
வச்சு தச்சான் தச்சான்…
உசுரோட உன்னை தச்சான்…

—BGM—

ஆண் : சொல்ல வந்த வார்த்தை…
சொன்ன வார்த்தை சொல்லப்போகும்…
வார்த்தை யாவும் நெஞ்சில் இனிக்குதே… ஏ…

பெண் : என்னை என்ன கேட்ட…
என்ன சொன்ன என்ன ஆனேன்…
இந்த மயக்கம் எங்கோ இழுக்குதே… ஏ…

ஆண் : பெண்ணே உந்தன் கொலுசு…
எந்தன் மனச மாட்டிப்போகுதே…
போகும் வழி எங்கும் வருவேனே… ஏ… ஏஹே…

பெண் : உன் பேரைத்தான் சொல்லிதினம்…
தாவணியப் போட்டேனே…

ஆண் : உசுரத்தான் விட்டாக்கூட…
உன்னைவிட மாட்டேனே…
மானே அடி மானே… ஏஏ…
கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட… நெஞ்சுக்குள்ள…

பெண் : கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
வந்துபுட்ட செஞ்சுபுட்ட என்னை உனக்குதான்…

ஆண் : மச்சான் மச்சான்…
உன் மேல ஆசை வச்சான்…
வச்சு தச்சான் தச்சான்…
உசுரோட உன்னை தச்சான்…

—BGM—

ஆண் : ஆசைவச்ச நெஞ்சு…
இலவம் பஞ்சுபோலத்தானே…
உன்னத்தேடி நாளும் பறக்குமே… ஏ…

பெண் : அம்மிக்கல்லு மேல…
கால வச்சு மெட்டிப்போடும்…
அந்த நாளை மனசும் நெனைக்குமே…

ஆண் : கண்ணைமூடி பாத்தா…
எங்கும் நீதான் வந்து போகுற…
உடல் பொருள் ஆவியும் நீதானே… ஏ… ஏஹே…

பெண் : என்ன வேணும் என்ன வேணும்…
சொல்லிப்புடு ராசாவே…

ஆண் : உன்னப்போலப் பொட்டப்புள்ள பெத்துக்குடு ரோசாவே…
தேனே… வந்தேனே… ஏ… ஏஹே…
கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
கொன்னுப்புட்ட நெஞ்சுக்குள்ள…

பெண் : கொன்னுப்புட்ட… கொன்னுப்புட்ட…
வந்துபுட்ட செஞ்சபுட்ட என்னை உனக்குதான்…

ஆண் : மச்சான் மச்சான்…
உன் மேல ஆசை வச்சான்…
வச்சு தச்சான் தச்சான்…
உசுரோட உன்னை தச்சான்…


Notes : Machaan Machaan Song Lyrics in Tamil. This Song from Silambattam (2008). Song Lyrics penned by Na. Muthu Kumar. மச்சான் மச்சான் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top