மானே தேனே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
என். காமராஜன்எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & எஸ். ஜானகிஇளையராஜாஉதய கீதம்

Maane Thene Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
குழு : கட்டிப்புடி…
ஆண் : மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…
குழு : தொட்டுக்கடி…

ஆண் : மல்லிக வாசனை மந்திரம் போடுது…
மன்மத ராசனின் மையலை தேடுது…

குழு : மல்லிக வாசனை மந்திரம் போடுது…
மன்மத ராசனின் மையலை தேடுது…

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…

BGM

பெண் : நாணல் பூவை போல உள்ளம் ஆடிடுமே…
நானும் நீயும் சேர்ந்தா இன்பம் கூடிடுமே…

ஆண் : கோடை மேகம் போல உன்னை தேடி வந்தேன்…
ஆசை வேகம் மீறும் சிந்து பாடி வந்தேன்…

பெண் : கன்னத்தில் என்னென்ன செஞ்சி வச்சான்…
மம்மதன் அள்ளி வச்சான்…
கன்னத்தில் என்னென்ன செஞ்சி வச்சான்…
மம்மதன் அள்ளி வச்சான்…

ஆண் : ஆத்தோரம்…
குழு : காத்தாடுது…
ஆண் : காத்தோடு…
குழு : பூவாடுது…

ஆண் : பூவோடு…
குழு : தேன் பாயுது…
ஆண் : தேனோட…
குழு : தேன் சேருது…

பெண் : அஞ்சுது கெஞ்சுது மிஞ்சுது கொஞ்சிடத்தான்…
வா வா வா வா…

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…

ஆண் : மல்லிக வாசனை மந்திரம் போடுது…
மன்மத ராசனின் மையலை தேடுது…

குழு : மல்லிக வாசனை மந்திரம் போடுது…
மன்மத ராசனின் மையலை தேடுது…

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
அட மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…

குழு : தந்தன தந்தன தந்தா தந்தன…
ஏ தந்தன தந்தன தந்தா தந்தன…
ஏ தந்தனா தந்தன தந்தன…
ஏ தந்தனா தந்தன தந்தன…

BGM

ஆண் : அன்னம் கூட தோற்கும் நடையாடுதடி…
ஏ… அம்பு கூட தோற்கும் விழி பாடுதடி…

பெண் : காதல் வேதம் பாட இன்று தேடி வந்தேன்…
மாமன் மேலே ஆசை கொண்டு ஓடி வந்தேன்…

ஆண் : உள்ளத்த மெள்ளதான் அள்ள வந்தா…
அம்மம்மா என்ன சுகம்…
உள்ளத்த மெள்ளதான் அள்ள வந்தா…
அம்மம்மா என்ன சுகம்…

பெண் : ஊரோரம்…
குழு : தோப்பானது…
பெண் : தோப்போரம்…
குழு : நீரானது…

பெண் : நீரோட…
குழு : நீர்சேருது…
பெண் : ஆனந்தம்…
குழு : தான் பாடுது…

ஆண் : கன்னமும் கண்களில் சொன்னது என்னடியோ…
வா வா வா வா…

ஆண் : மானே தேனே கட்டிப்புடி…
அட மாமன் தோளை தொட்டுக்கடி…

பெண் : மல்லிக வாசனை மந்திரம் போடுது…
மன்மத ராசனின் மையலை தேடுது…

ஆண் : மல்லிக வாசனை…
பெண் : மந்திரம் போடுது…
ஆண் : மன்மத ராசனின்…
பெண் : மையலை தேடுது…

குழு : லா லா லா லா லல்ல லல்லலா…
லா லா லா லா லல்ல லல்லலா…
லா லா லா லா லல்ல லல்லலா…
லா லா லா லா லல்ல லல்லலா…


Notes : Maane Thene Song Lyrics in Tamil. This Song from Udhaya Geetham (1985). Song Lyrics penned by N. Kama Rajan. மானே தேனே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top