கிட்ட நெருங்கி வாடி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்சுக்விந்தர் சிங் & வினயாவிஜய் ஆண்டனிடிஷ்யூம்

Kitta Nerungi Vaadi Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…

ஆண் : ஹேய்… கிட்ட நெருங்கி வாடி…
கர்லா கட்டை உடம்புக்காரி…
பட்டா எழுதி தாடி…
பஞ்சாமிர்தம் தட்டில் தாடி…

ஆண் : தொட்டபெட்டா வேணுமுன்னா…
கூட்டி போறேன் கூட வாடி…
கீது கொட்டா போது முன்னா…
கூத்து கட்ட நானும் ரெடி…

ஆண் : ஸ்லேட்டு முதுகுக்காரி…
சாக்லேட் கலரு காரி…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் மீச துடிக்குதேடி…

பெண் : டேய் கிட்ட நெருங்கி வாடா…
கர்லா கட்டை உடம்புக்காரா…
பட்டா எழுதி தாடா…
பஞ்சாமிர்தம் தட்ல தாடா…

பெண் : தொட்டபெட்டா நானும் வாரேன்…
உப்பு மூட்டை தூக்கிப்போடா…
கீது கொட்டா போதுமடா…
கூத்துகட்ட கூட வாடா…

பெண் : ஸ்லேட்டு முதுகுகாரா…
சாக்லேட் கலரு காரா…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் ஆச துடிக்குதேடா…

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…

ஆண் : பொத்தி வச்ச புயலா நீ…
தங்கம் கொட்டி வச்ச வயலா நீ…
ஆக்கி வச்ச பிரியாணி…
உன்னை திங்கப்போறேன் வரியா நீ…

பெண் : சாத்தி வச்ச கதவா நீ…
உள்ள ஊத்தி வச்ச மதுவா நீ…
சோ்த்து வச்ச பணமா நீ…
உன்ன எண்ணப்போறேன் கொடுடா நீ…

ஆண் : தெப்பக்குளத்துல முங்கி குளிக்கையில்…
சொட்ட சொட்ட மீனு சாஞ்சிருச்சே…
கட்டெறும்பொன்னு உன்ன கடிக்கையில்…
சக்கர நோயினில் செத்துருச்சே…

பெண் : ஸ்லேட்டு முதுகுகாரா…
குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…

ஆண் : ஸ்லேட்டு முதுகுக்காரி…
சாக்லேட் கலரு காரி…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் மீச துடிக்குதேடி…

BGM

ஆண் : தொட்டபெட்டா வேணுமுன்னா…
கூட்டி போறேன் கூட வாடி…
கீது கொட்டா போது முன்னா…
கூத்து கட்ட நானும் ரெடி…

ஆண் : ஸ்லேட்டு முதுகுக்காரி…
சாக்லேட் கலரு காரி…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் மீச துடிக்குதேடி…

BGM

ஆண் : சிலுத்துக்கும் மயிலா நீ…
என்னை முட்ட வந்த முயலா நீ…
முகத்தில மருதாணி…
இப்போ வைக்க போறதில்லையா நீ…

பெண் : டேய்… சுட்டெரிக்கும் பகலா நீ…
என்னை சொக்க வைக்கும் இரவா நீ…
எட்டி வச்சி மெதுவா நீ…
எல்லை தாண்டி வரும் களவாணி…

ஆண் : வங்கக்கடலிலே வந்த புயல் சின்னம்…
பட்டுன்னு கரைய தாண்டிடுச்சே…
நெஞ்சிக்கடலிலே வந்த புயல் சின்னம்…
போதையில் பட்டுன்னு பொங்கிருச்சே…

குழு : ஸ்லேட்டு முதுகுகாரி…
பெண் : பர பர பர பம்சிபப்பரே…

ஆண் : ஸ்லேட்டு முதுகுக்காரி…
சாக்லேட் கலரு காரி…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் மீச துடிக்குதேடி…

பெண் : டேய்… கிட்ட நெருங்கி வாடா…
கர்லா கட்டை உடம்புக்காரா…
ஆண் : வாரேன்…

பெண் : பட்டா எழுதி தாடா…
பஞ்சாமிர்தம் தட்ல தாடா…
ஆண் : வாரேன்…

பெண் : தொட்டபெட்டா நானும் வாரேன்…
உப்பு மூட்டை தூக்கிப்போடா…
ஆண் : வாரேன்…

பெண் : கீது கொட்டா போதுமடா…
கூத்துகட்ட கூட வாடா…

பெண் : ஸ்லேட்டு முதுகுகாரா…
சாக்லேட் கலரு காரா…
உன் தேக்கு உடம்ப தாக்க…
என் ஆச துடிக்குதேடா…

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…

குழு : பர பர பர பம்சிபப்பரே…
கரே கரே கரே கம்சி டக்கரு…
தர தர தர தம்சி டக்கரு…
வரா வரா வரா…


Notes : Kitta Nerungi Vaadi Song Lyrics in Tamil. This Song from Dishyum (2006). Song Lyrics penned by Na. Muthukumar. கிட்ட நெருங்கி வாடி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top