கட்ட வண்டி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிமலேசியா வாசுதேவன்இளையராஜாசகலகலா வல்லவன்

Kattavandi Song Lyrics in Tamil


ஆண் : தை ததக்கு ததக்கு ததக்கு ததக்கு…
ததக்கு ததக்கு ததக்கு ததக்கு…
தை ததக்கு ததக்கு ததக்கு…
ததக்கு ததக்கு ததக்கு ததக்கு…

ஆண் : ததக்கு ததக்கு ததக்கு ததக்கு தத்தாத்தா…
தை ததக்கு ததக்கு ததக்கு ததக்கு தத்தாத்தா…

BGM

ஆண் : கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி…
காப்பாத்த வந்த வண்டி…
கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி…
காப்பாத்த வந்த வண்டி…

ஆண் : நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…
நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…

ஆண் : நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
இப்போ உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

ஆண் : கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி…
காப்பாத்த வந்த வண்டி…
நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

BGM

ஆண் : ஒடுங்கி நிக்கிது காரு…
அத புடிங்கி வுட்டது யாரு…
ஹே… ஒடுங்கி நிக்கிது காரு…
அத புடிங்கி வுட்டது யாரு…

ஆண் : காத்தடிக்கும் பம்பு ஒன்னு…
நான் தரவா…
போட்டியிட்ட ஓட்ட காரு…
பஞ்சர் ஆகி போச்சா…

ஆண் : மாட்டுக்கார வேலு கிட்ட…
பலிக்குமாடி பாச்சா…
பள்ள மேடு எத்தனையோ பாத்தவண்டி…

ஆண் : நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
இப்போ உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

ஆண் : கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி…
காப்பாத்த வந்த வண்டி…
நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

BGM

ஆண் : சேவலை எதிர்த்த கோழி…
என்றும் ஜெய்ச்சதில்லடி தோழி…
சேவலை எதிர்த்த கோழி…
என்றும் ஜெய்ச்சதில்லடி தோழி…

ஆண் : முட்டையிடும் பெட்டைகளா முட்டுவது…
பட்டாளத்து பொண்ணுங்களின் லட்சணத்த கண்டா…
பயப்படாம மஞ்ச தாலி கட்டுறவன் உண்டா…
ஒன்ன போல பத்து பேர கண்டவன்டி…

ஆண் : நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
இப்போ உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

BGM

ஆண் : மாமன் முடிஞ்ச பூவு…
இத மோந்து மோந்து பாரு…
ஹே… மாமன் முடிஞ்ச பூவு…
இத மோந்து மோந்து பாரு…

ஆண் : மல்லிகையே கையில் சுத்தும் மைனரடி…
ஏடெடுத்து நீ படிச்சி என்ன பண்ண கூறு…
ஏர் எடுக்க நான் இல்லாட்டி…
ஏதுனக்கு சோறு நாடுயர பாடுகள பட்டவன்டி…

ஆண் : நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
இப்போ உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…

ஆண் : கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி…
காப்பாத்த வந்த வண்டி…
நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…
நாளும் தெரிஞ்ச வண்டி…
நாகரீகம் அறிஞ்ச வண்டி…

ஆண் : நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
இப்போ உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…
நல்ல வண்டி பாரடி புள்ள…
உக்கி போட்டு ஏறடி புள்ள…


Notes : Kattavandi Song Lyrics in Tamil. This Song from Sakalakala Vallavan (1982). Song Lyrics penned by Vaali. கட்ட வண்டி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top