கட்டுனேன் கட்டுனேன்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கஸ்தூரி ராஜாமலேசியா வாசுதேவன் & சுவர்ணலதாதேவாஎன் ஆச ராசாவே

Kattanum Kattanum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கட்டுனேன் கட்டுனேன் கோட்ட ஒன்னு…
அதக் கட்டிக் காக்க ஒரு காவல் இல்ல…

BGM

ஆண் : சுத்துனேன் சுத்துனேன் பூமி எல்லாம்…
என்ன சுத்துன சொந்தத்தப் பாக்கவில்லே…

BGM

ஆண் : சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…
இங்கே நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் என்னம்மா…

BGM

ஆண் : சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…
இங்கே நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் என்னம்மா…
சந்தனக் காத்துக்கு சங்கடம் ஏனம்மா…
சக்கம்மா சக்திய நீ கொடம்மா…

ஆண் : கட்டுனேன் கட்டுனேன் கோட்ட ஒன்னு…
அதக் கட்டிக் காக்க ஒரு காவல் இல்ல…
சுத்துனேன் சுத்துனேன் பூமி எல்லாம்…
என்ன சுத்துன சொந்தத்தப் பாக்கவில்லே…

BGM

ஆண் : சொத்து சொகம் தேடவில்ல…
இது சொந்தத்தத் தேடித்தான் போனதம்மா…

BGM

ஆண் : கத்த வித்த தோற்க்கவில்ல…
அதக் காட்டத்தான் இப்பவும் வந்ததம்மா…

BGM

பெண் : சொத்து சொகம் தேடவில்ல…
இது சொந்தத்தத் தேடித்தான் போனதம்மா…
கத்த வித்த தோற்க்கவில்ல…
அதக் காட்டத்தான் இப்பவும் வந்ததம்மா…

ஆண் : கட்டளை இட்டது தாயம்மா…
அட கை கட்டி நின்னது சேயம்மா…

பெண் : கட்டளை இட்டது தாயம்மா…
அட கை கட்டி நின்னது சேயம்மா…

ஆண் : வேஷம் போட்டதுல…
ஒரு நோக்கம் இருக்கம்மா…
பாசம் பொய் ஆகுமா…
அதில் மாசு வந்திருமா…

ஆண் : கட்டுன கட்டுன கோட்டையில…
இப்ப கட்டிக் காக்க இங்க காவல் உண்டு…

BGM

பெண் : நீ சுத்துன சுத்துன பூமி எல்லாம்…
ரொம்ப சுத்தமா ஒனக்கு பேரும் உண்டு…

BGM

ஆண் : சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…
எங்கப்பன் வாழ்க்கைக்குப் பேர் உண்டம்மா…

பெண் : சந்தனக் காத்துக்கு சங்கடம் சேருமா…
சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…

BGM

ஆண் : கட்டபொம்மன் கோட்டையிலே…
வந்து காலடி வச்சது கன்னுக் குட்டி…

BGM

ஆண் : கெட்ட வழி போனதில்லே…
இது அப்பன மீறாத சிங்கக் குட்டி…

—BGM—

ஆண் : கட்டபொம்மன் கோட்டையிலே…
வந்து காலடி வெச்சது கன்னுக் குட்டி…
கெட்ட வழி போனதில்லே…
இது அப்பன மீறாத சிங்கக் குட்டி…

ஆண் : எப்பவும் உன் புள்ள சுத்தம்தான்…
இது மொத்தமும் அப்பனின் ரத்தம்தான்…
எப்பவும் உன் புள்ள சுத்தம்தான்…
இது மொத்தமும் அப்பனின் ரத்தம்தான்…

ஆண் : கோயில் வாசலுல…
அட நீதி தோக்கணுமா…
நாலும் பாத்து நின்னா…
அது நியாயம் ஆயிருமா…

ஆண் : கட்டுனேன் கட்டுனேன் கோட்டை ஒன்னு…
அதை கட்டிக் காக்க இங்க காவல் உண்டு…
சுத்துன சுத்துன பூமி எல்லாம்…
ரொம்ப சுத்தமா எனக்கு பேரும் உண்டு…

ஆண் : சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…
நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்குப் பேர் உண்டம்மா…
சந்தனக் காத்துக்கு சங்கடம் சேருமா…
சக்கம்மா சக்கம்மா நீ சொல்லம்மா…

ஆண் : கட்டுனேன் கட்டுனேன் கோட்டை ஒன்னு…
அதை கட்டிக் காக்க இங்க காவல் உண்டு…
சுத்துன சுத்துன பூமி எல்லாம்…
ரொம்ப சுத்தமா எனக்கு பேரும் உண்டு…

BGM


Notes : Kattanum Kattanum Song Lyrics in Tamil. This Song from En Aasai Rasave (1998). Song Lyrics penned by Kasthuri Raja. கட்டுனேன் கட்டுனேன் பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top