கண்ணாலே மியா மியா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
அறிவுமதிஉன்னி மேனன் & ஸ்ரீவர்த்தினிவித்யாசாகர்அள்ளி தந்த வானம்

Kannalay Miya Miya Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கண்ணாலே மியா மியா…
கிள்ளாதே கிய்யா கிய்யா…
உள்ளே ஓர் உய்யா உய்யா…
நீ லையா மையா…

பெண் : காதலா சுட்டிப் பையா…
இழுக்குதே கண்கள் கையா…
இனிக்குமே முத்தக் கொய்யா…
இதழலின் ஓரம் தேவையா…

ஆண் : கண்ணாலே மியா மியா…
கிள்ளாதே கிய்யா கிய்யா…
உள்ளே ஓர் உய்யா உய்யா…
நீ லையா மையா…

BGM

பெண் : பாதிக்கண்ணால் மூடும்…
மீதிக் கண்கள் தேடும்…
மூடிக்கொண்டும் கண்கள் பார்க்கும் அல்லோ…

ஆண் : பார்வை தப்பும் நேரம்…
நாணம் கப்பல் ஏறும்…
கூந்தல் கூட கொஞ்சம் கூசும் அல்லோ…

பெண் : முதல் முதல் எழுதும்… ஹோய்…
தேர்வின் பயம்தான்…

ஆண் : உயிரினில் நுழையும்… ஹோய்…
நேரம் இதுதான்…

பெண் : ஹேய்… கொஞ்சம் சும்மாயிரு…
பக்கம் வந்தால் வம்பாயிது…

ஆண் : இமை ஒட்டி கிள்ளும்…
இதழ் திட்டி தள்ளும்…

பெண் : விரல் கட்டி கொள்ளும்…
ஒரே நிழல் மிஞ்சம்…

ஆண் : கண்ணாலே மியா மியா…
பெண் : கிள்ளாதே கிய்யா கிய்யா…

ஆண் : உள்ளே ஓர் உய்யா உய்யா…
நீ லையா மையா…

BGM

ஆண் : தீயை தின்னும் நேரம்…
தேகம் எங்கும் ஈரம்…
மோகம் கொண்ட முத்தம் காயாதல்லோ…

பெண் : காமன் கட்டில் ஆடும்…
மூச்சின் வெப்பம் கூடும்…
ஆடை பற்றிக் கொள்ள கூடுமல்லோ…

ஆண் : தலையணை முழுதும்… ஹோய்…
கூந்தல் அலைதான்…

பெண் : இருபது விரலும்… ஹோய்…
தீயின் இணைதான்…

ஆண் : ஹேய்… என்னை தீண்டாதிரு…
தொட்டால் என்னை தள்ளாதிரு…

பெண் : கண்கள் ரெண்டும் பள்ளம்…
வேர்வை கொட்டி வெல்லும்…

ஆண் : கட்டில் வெப்பம் செல்லும்…
ஒரே நிழல் நெஞ்சம்…

ஆண் : கண்ணாலே மியா மியா…
கிள்ளாதே கிய்யா கிய்யா…
உள்ளே ஓர் உய்யா உய்யா…
நீ லையா மையா…


Notes : Kannalay Miya Miya Song Lyrics in Tamil. This Song from Alli Thandha Vaanam (2001). Song Lyrics penned by Arivumathi. கண்ணாலே மியா மியா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top