கலகலக்கும் மணியோசை

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பிறைசூடன்மனோ & எஸ். ஜானகிஇளையராஜாஈரமான ரோஜாவே

Kalakalakkum Mani Osai Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : கலகலக்கும்…
பெண் : மணியோசை…
குழு : சல சலக்கும்…
பெண் : குயிலோசை…
மனதினில் பல கனவுகள் மலரும்…

குழு : கொடி கொடியாம்…
ஆண் : பூங்கொடியாம்…
குழு : மின்மினி போல்…
ஆண் : கண்மணியாம்…
உறவினில் பல உரிமைகள் தொடரும்…

பெண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
தடைகளும் இனி ஏது… ஓ…

ஆண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
தடைகளும் இனி ஏது… ஓஓ…

குழு : கலகலக்கும்…
பெண் : மணியோசை…
குழு : சல சலக்கும்…
பெண் : குயிலோசை…
மனதினில் பல கனவுகள் மலரும்…

குழு : கொடி கொடியாம்…
ஆண் : பூங்கொடியாம்…
குழு : மின்மினி போல்…
ஆண் : கண்மணியாம்…
உறவினில் பல உரிமைகள் தொடரும்…

BGM

ஆண் : திங்கள் முகம் மங்கை இவள் பக்கம்…
தினம் தென்றல் வர முத்தம் தர சொர்கம்…

பெண் : மன்னன் இவன் மஞ்சம் தர கொஞ்சும்…
அதில் கன்னம் இது கன்னம் என கெஞ்சும்…

ஆண் : பழகிடவே வந்தாலும்…
பருகிடவே தந்தாலும்…
இதழினிலே ஒரு கவிதை தா…

பெண் : அருகினிலே வந்தாலும்…
அழகினையே தந்தாலும்…
இனிமையிலே ஒரு மனதை தா…

ஆண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
பெண் : தடைகளும் இனி ஏது… ஓஓ…

குழு : கொடி கொடியாம்…
ஆண் : பூங்கொடியாம்…
குழு : மின்மினி போல்…
ஆண் : கண்மணியாம்…
உறவினில் பல உரிமைகள் தொடரும்…

குழு : கலகலக்கும்…
பெண் : மணியோசை…
குழு : சல சலக்கும்…
பெண் : குயிலோசை…
மனதினில் பல கனவுகள் மலரும்…

—BGM—

பெண் : கொஞ்சம் என்னை கொஞ்சும் ஒரு நெஞ்சம்…
அதில் தங்கம் என தங்க சுகம் பொங்கும்…

ஆண் : அங்கம் ஒரு தங்கம் என மின்னும்…
அதை சங்கம் என சங்க தமிழ் கொஞ்சும்…

பெண் : படுக்கையிலே தாலாட்டு…
படிக்கையிலே நீ கேட்டு…
கொதிக்கையிலே அணைக்கையிலே… ஓஹோ…

ஆண் : தடுக்கிறதே உன் பேச்சி…
தவிக்கிறதே என் மூச்சி…
துடிக்கிறதே ரசிக்கிறதே… ஓஹோ…

பெண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
ஆண் : தடைகளும் இனி ஏது… ஓஓ…

குழு : கலகலக்கும்…
பெண் : மணியோசை…
குழு : சல சலக்கும்…
பெண் : குயிலோசை…
மனதினில் பல கனவுகள் மலரும்…

குழு : கொடி கொடியாம்…
ஆண் : பூங்கொடியாம்…
குழு : மின்மினி போல்…
ஆண் : கண்மணியாம்…
உறவினில் பல உரிமைகள் தொடரும்…

பெண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
தடைகளும் இனி ஏது… ஓ…

ஆண் : இனி ஒரு பிரிவேது… ஓஓ…
தடைகளும் இனி ஏது… ஓஓ…

குழு : கலகலக்கும்…
பெண் : மணியோசை…
குழு : சல சலக்கும்…
பெண் : குயிலோசை…
மனதினில் பல கனவுகள் மலரும்…

குழு : கொடி கொடியாம்…
ஆண் : பூங்கொடியாம்…
குழு : மின்மினி போல்…
ஆண் : கண்மணியாம்…
உறவினில் பல உரிமைகள் தொடரும்…


Notes : Kalakalakkum Mani Osai Song Lyrics in Tamil. This Song from Eeramaana Rojavae (1991). Song Lyrics penned by Piraisoodan. கலகலக்கும் மணியோசை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top