அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஇளையராஜாஇளையராஜாகுணா

Appan Endrum Ammai Endrum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்…
ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச…
குப்பையாக வந்த உடம்பு…
ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு…

ஆண் : அது புத்தன் என்றும் சித்தன் என்றும்…
பித்தன் என்றும் ஆவதென்ன…
சக்கையாக போகும் கரும்பு…
ஞானப் பெண்ணே சக்கையாக போகும் கரும்பு…

ஆண் : பந்த பாச சேற்றில்…
வந்து விழுந்த தேகம்…
எந்த கங்கை ஆற்றில்…
இந்த அழுக்கு போகும்…
அப்பனென்றும்…

ஆண் : அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்…
ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச…
குப்பையாக வந்த உடம்பு…
ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு…

BGM

ஆண் : குத்தம் குறை ஏதுமற்ற…
ஜீவன் இங்கு யாரடா…
சுத்தம் என்று யாரும் இல்லை…
பாவ மூட்டைதானடா…

ஆண் : சிவனைக் கூட பித்தன் என்று…
பேசுகின்ற ஊரடா…
புத்தி கேட்ட மூடருக்கு என்றும்…
ஞானப் பார்வை ஏதடா…

ஆண் : ஆதி முதல் அந்தம்…
உன் சொந்தம் உன் பந்தம்…
நீ உள்ளவரைதான்…

ஆண் : வந்து வந்து கூடும்…
கூத்தாடும் விட்டோடும்…
ஓர் சந்தை கடை தான்…

ஆண் : இதில் நீ என்ன நான் என்ன…
வந்தாலும் சென்றாலும்…
என்னாச்சு விட்டுத் தள்ளு…
அப்பனென்றும்…

ஆண் : அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்…
ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச…
குப்பையாக வந்த உடம்பு…
ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு…

BGM

ஆண் : கையும் காலும் மூக்கும் கொண்டு…
ஆட வந்த காரணம்…
ஆடித்தானே சேத்து வச்ச…
பாவம் யாவும் தீரனும்…

ஆண் : ஆட ஆட பாவம் சேரும்…
ஆடி ஓடும் மானிடா…
ஆட நானும் மாட்டேன் என்று…
ஓடிப்போனதாரடா…

ஆண் : தட்டு கேட்டு ஓடும் தள்ளாடும்…
எந்நாளும் உன் உள்ளக் குரங்கு…
கட்டுப்பட கூடும் எப்போதும் நீ போடு…
மெய்ஞான விலங்கு…

ஆண் : மனம் ஆடாமல் வாடாமல்…
மெய்ஞானம் உண்டாக அஞ்ஞானம் அற்று விழும்…
அப்பன் என்றும்…

ஆண் : அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்…
ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச…
குப்பையாக வந்த உடம்பு…
ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு…

ஆண் : அது புத்தன் என்றும் சித்தன் என்றும்…
பித்தன் என்றும் ஆவதென்ன…
சக்கையாக போகும் கரும்பு…
ஞானப் பெண்ணே சக்கையாக போகும் கரும்பு…

ஆண் : பந்த பாச சேற்றில் வந்து…
விழுந்த தேகம்…
எந்த கங்கை ஆற்றில்…
இந்த அழுக்கு போகும்…
அப்பனென்றும்…

ஆண் : அப்பனென்றும் அம்மையென்றும்…
ஆணும் பெண்ணும் கொட்டி வச்ச…
குப்பையாக வந்த உடம்பு…
ஞானப் பெண்ணே குப்பையாக வந்த உடம்பு…


Notes : Appan Endrum Ammai Endrum Song Lyrics in Tamil. This Song from Gunaa (1991). Song Lyrics penned by Vaali. அப்பனென்றும் அம்மையென்றும் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top