காட்டுச் சிறுக்கி

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஷங்கர் & மகாதேவன் & அனுராதா ஸ்ரீராம்ஏ.ஆர்.ரகுமான்ராவணன்

Kaattu Sirukki Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

ஆண் : ஓ… காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

பெண் : ஈக்கி மின்னல் அடிக்குதடி…
ஆண் : யாத்தே…
பெண் : ஈர கொலக் துடிக்குதடி…
ஆண் : யாத்தே…

பெண் : ஈக்கி மின்னல் அடிக்குதடி…
ஆண் : யாத்தே…
பெண் : ஈர கொலக் துடிக்குதடி…
ஆண் : யாத்தே…

ஆண் : நச்சு மனம் மச்சினியோடு மச்சினியோடு மருகுதடி…
அவ நெத்தியுல வச்ச பொட்டுல…
என் நெஞ்சாங்குழியே ஒட்டுதே…
அவ நெத்தியுல வச்ச பொட்டுல…
என் நெஞ்சாங்குழியே ஒட்டுதே…
அவ பார்வையில் எலும்புக பல்பொடி ஆச்சே…

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

ஆண் : யாரோ எவளோ யாரோ எவளோ…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

பெண் : தண்டை அணிஞ்சவ கொண்டை அரிஞ்சதும்…
அண்டசராசரம் போச்சு…

ஆண் : வண்டு தொடாமுகம் கண்டு வனாந்தரம்…
வாங்குதே பெருமூச்சு…

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

BGM

ஆண் : உச்சந்தலை வகிடு வழி…
ஒத்த மனம் அலையுதடி…
ஒதட்டு வரி பள்ளத்துல…
உசிர் விழுந்து தவிக்குதடி…

ஆண் : பாழாப் போன மனசு பசியெடுத்து…
கொண்ட பத்தியத்த முறிக்குதடி…
பாராங்கல்ல சொமந்து வழி மறந்து…
ஒரு நத்தக்குட்டி நகருதடி…
கொண்டக் காலு செவப்பும் மூக்கு வனப்பும்…
என்னக் கிறுக்குன்னு சிரிக்குதடி…

ஆண் : ஓ… காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

ஆண் : யாரோ எவளோ யாரோ எவளோ…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

பெண் : தண்டை அணிஞ்சவ கொண்டை அரிஞ்சதும்…
அண்டசராசரம் போச்சு…
வண்டு தொடாமுகம் கண்டு வனாந்தரம்…
வாங்குதே பெருமூச்சு…

BGM

ஆண் : கிழிச்ச தடத்து வழி…
நீர் கிழிச்சு போவது போல்…
நீ கிழிச்ச கோட்டு வழி…
நீளுதடி எம்பொழப்பு…

BGM

ஆண் : ஊரான் காட்டு கனியே உன்ன நெனச்சு…
நெஞ்சு சப்புக்கொட்டித் துடிக்குதடி…
யாத்தே இது சரியா இல்ல தவறா…
நெஞ்சில் கத்திச் சண்டை நடக்குதடி…

ஆண் : உன்ன முன்ன நிறுத்தி என்ன நடத்தி…
கெட்ட விதி வந்து சிரிக்குதடி…

பெண் : ஓ காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…

ஆண் : ஓ காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…

ஆண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
மழை கொடுப்பாளோ இடி இடிப்பாளோ…
மாயமாய் போவாளோ…

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…

பெண் : காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…
காட்டுச் சிறுக்கி காட்டுச் சிறுக்கி…
யார் காட்டுச் சிறுக்கி இவ…


Notes : Kaattu Sirukki Song Lyrics in Tamil. This Song from Raavanan (2010). Song Lyrics penned by Vairamuthu. காட்டுச் சிறுக்கி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top