காத்தாடி போல

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்புஷ்பவனம் குப்புசாமி & கல்பனாதேவி ஸ்ரீ பிரசாத்மாயாவி

Kaathadi Pole Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஏ… காத்தாடி போல ஏன்டி என்ன சுத்துற…

BGM

பெண் : ஏ… சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்கிற…

BGM

ஆண் : ஏ… காத்தாடி போல ஏன்டி என்ன சுத்துற…
பெண் : சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்கிற…

ஆண் : என்னாடி வுட்டுபுட்டா ரொம்ப பேசுற…
பெண் : கண்ணாடி நெஞ்சு மேல கல்ல வீசுற…

ஆண் : திண்டாடி திண்டாடி திண்டாடி சொக்கி நிக்குற…
அடி என்னடி என்னடி கண்ணடிக்கும் பூங்கொடி…
என் மனசு உன் இடுப்பில் மாட்டிக்கிச்சுடி…

BGM

பெண் : ஏ… எட்டடி பத்தடி எட்டி நின்னு கண்ணடி…
கெட்டி மேளம் கொட்டும் முன்ன தொட்டா எப்படி…

BGM

ஆண் : ஏ… காத்தாடி போல ஏன்டி என்ன சுத்துற…

BGM

பெண் : ஏ… சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்கிற…

BGM

ஆண் : ஏய்… கிறுக்கி நான் திக்கி திக்கி…
கத்தி மேல நடக்குறேன்டி…
கை வழுக்கி உன் கைய தொட்டு பத்திகிறேன்டி…

பெண் : ஏய்… கிறுக்கா உன் கண்ணு ரெண்டும்…
பத்திக்கிற வத்திக்குச்சிடா…
நீ பாத்தா உள்ள தப்புத்தண்டா நடக்குதடா…

ஆண் : சோக்கா சிாிக்க வச்சிட்ட…
சுருக்கு பையில் நேக்கா முடிஞ்சி வச்சிட்ட… எப்பா…

பெண் : ரேஞ்சி இறங்க வச்சிட்ட…
என் சிந்தனைய தேங்கி தளும்ப வச்சிட்ட…

ஆண் : ஹோய்… அடி என்னடி என்னடி கண்ணடிக்கும் பூங்கொடி…
என் மனசு உன் இடுப்பில் மாட்டிக்கிச்சுடி…

பெண் : ஹான்… எட்டடி பத்தடி எட்டி நின்னு கண்ணடி…
கெட்டி மேளம் கொட்டும் முன்ன தொட்டா எப்படி…

BGM

ஆண் : ஏ… காத்தாடி போல ஏன்டி என்ன சுத்துற…

BGM

பெண் : என்ன சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்கிற…

BGM

ஆண் : ஓ… உன் இடுப்பு ஒரு ரயிலு பெட்டி…
போலதான் குலுங்குதடி…
என் இளமை தண்ட வாளம் விட்டு குதிக்குதடி…

பெண் : அட என் மனசு…
ஒரு நகை பெட்டி போலதான் இருக்குதடா…
உன் வயசு அத தொட்டு தொட்டு திருடுதடா…

ஆண் : ஏய்… அச்சி முறிஞ்சி போச்சுடி…
என் நெஞ்சு இப்போ
சுத்தி சாிஞ்சி போச்சுடி… அய்யோ…

பெண் : வெட்கம் உடைஞ்சி போச்சுடா…
என் மூளைக்குள்ள பட்சி பறந்து போச்சுடா… அய் அய்…

ஆண் : ஏ… என்னடி என்னடி கண்ணடிக்கும் பூங்கொடி…
என் மனசு உன் இடுப்பில் மாட்டிக்கிச்சுடி…

BGM

பெண் : ஓ… எட்டடி பத்தடி எட்டி நின்னு கண்ணடி…
கெட்டி மேளம் கொட்டும் முன்ன தொட்டா எப்படி…

ஆண் : ஏ… காத்தாடி போல ஏன்டி என்ன சுத்துற…
பெண் : ஆ ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா…

பெண் : சூ மந்திர காளி போட்டு சுத்த வைக்கிற…

ஆண் : அடி என்னாடி வுட்டுபுட்டா ரொம்ப பேசுற…
பெண் : அட கண்ணாடி நெஞ்சு மேல கல்ல வீசுற…

ஆண் : திண்டாடி திண்டாடி திண்டாடி சொக்கி நிக்குற…
அடி என்னடி என்னடி கண்ணடிக்கும் பூங்கொடி…
என் மனசு உன் இடுப்பில் மாட்டிக்கிச்சுடி…

BGM

பெண் : ஓ… எட்டடி பத்தடி எட்டி நின்னு கண்ணடி…
கெட்டி மேளம் கொட்டும் முன்ன தொட்டா எப்படி…

ஆண் : அப்படித்தான்…


Notes : Kaathadi Pole Song Lyrics in Tamil. This Song from Maayavi (2005). Song Lyrics penned by Na. Muthukumar. காத்தாடி போல பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top