கார் இருள்

பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
சாம் சி.எஸ்.சிவம்சாம் சி.எஸ்.அடங்க மறு

Kaar Irul Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு (ஆண்கள்) : டாட்ட டாட்ட டாடா…

BGM

ஆண் : கார் இருள் பார் இது…
வீழ்த்திட பார்க்குது…

ஆண் : ஓர் விடை தேடியே…
நாழிகை ஓடுது…

ஆண் : அதர்ம வலைகள் பின்னும் கூட்டம் தான்…
அதனை தேடி அலைகின்றேன் நான்…
பிணத்தை தேடும் ஒரு கழுகின் கண்…
என்னை துரத்தினாலும் விட மாட்டேன் நான்…

BGM

ஆண் : கொலைகளம் அலைகழித்திடும் ஒர்…
படைக்களம் துலங்கிடும்…
விரைவினில் தெழிந்திடும்…

ஆண் : தடயம் மாய வில்லை…
தடைகள் ஏதுமில்லை…
உடையும் மாயவலை…
விடைகள் தூரம் இல்லை…

ஆண் : அடங்க மறுத்து விடு…
அதர்மம் உடைத்து விடு…
வினவ ஏதுமில்லை…
அத்து மீறி எழு…

ஆண் : தடயம் மாய வில்லை…
தடைகள் ஏதுமில்லை…
உடையும் மாயவலை…
விடைகள் தூரம் இல்லை…

ஆண் : அடங்க மறுத்து விடு…
அதர்மம் உடைத்து விடு…
வினவ ஏதுமில்லை…
அத்து மீறி எழு…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : டாட்ட டாட்ட டாடா…

BGM

குழு (ஆண்கள்) : டாட்ட டாட்ட டாடா…
டாட்ட டாட்ட டாடா…
டாட்ட டாட்ட டாடா…
டாட்ட டாட்ட டாடா…

ஆண் : முகமூடியாய் கயவர் இனம்…
உடைத்தெரிவான் உடனே இவன்…
முகமூடியாய் கயவர் இனம்…
உடைத்தெரிவான் உடனே இவன்…


Notes : Kaar Irul Song Lyrics in Tamil. This Song from Adanga Maru (2018). Song Lyrics penned by Sam C. S. கார் இருள் பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top