காலங்களில் அவள் வசந்தம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கண்ணதாசன்பி.பி. ஸ்ரீநிவாஸ்எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் & டி.கே.ராமமூர்த்திபாவ மன்னிப்பு

Kaalangalil Aval Vasantham Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்…
மாதங்களில் அவள் மார்கழி…
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்…
மாதங்களில் அவள் மார்கழி…
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…

BGM

ஆண் : பறவைகளில் அவள் மணி புறா…
பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு…

BGM

ஆண் : பறவைகளில் அவள் மணி புறா…
பாடல்களில் அவள் தாலாட்டு…
கனிகளிலே அவள் மாங்கனி…
கனிகளிலே அவள் மாங்கனி…
காற்றினிலே அவள் தென்றல்…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்…
மாதங்களில் அவள் மார்கழி…
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…

BGM

ஆண் : பால்போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை…
அவள் பனிபோல் அணைப்பதில் கன்னி…
பால்போல் சிரிப்பதில் பிள்ளை…
அவள் பனிபோல் அணைப்பதில் கன்னி…

ஆண் : கண்போல் வளர்ப்பதில் அன்னை…
கண்போல் வளர்ப்பதில் அன்னை…
அவள் கவிஞன் ஆக்கினால் என்னை…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…
கலைகளிலே அவள் ஓவியம்…
மாதங்களில் அவள் மார்கழி…
மலர்களிலே அவள் மல்லிகை…

ஆண் : காலங்களில் அவள் வசந்தம்…


Notes : Kaalangalil Aval Vasantham Song Lyrics in Tamil. This Song from Paava Mannippu (1961). Song Lyrics penned by Kannadasan. காலங்களில் அவள் வசந்தம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top